Pašvaldība aicina izmantot iespēju saņemt zemes nomas maksas aprēķinu uz e-pastu

AKTUĀLI

Augsti god. zemes nomas maksas maksātāji!

Daugavpils novada dome, analizējot 2019. taksācijas gadā veiktos nomas maksas aprēķinus,  ir secinājusi, ka pastāv gadījumi, kad saskaņā ar nomas līgumu veiktais zemes nomas maksas aprēķins nesedz nomas maksas paziņošanas izdevumus. Ar mērķi nākotnē samazināt nomas maksas paziņošanas izdevumus, kas pat vairākas reizes var pārsniegt aprēķināto zemes nomas maksas apmēru, lūdzam rast iespēju iesniegt Daugavpils novada domei  iesniegumu par zemes nomas maksas aprēķina paziņošanu uz e-pastu. To var izdarīt portālā www.e-pakalpojumi.lv,  klātienē Daugavpils novada domē (Rīgas ielā 2; Daugavpils, 42.kab.) vai elektroniski, nosūtot iesniegumu uz dome@daugavpilsnovads.lv.

Iesnieguma veidlapa  

Dubnas pagasta KN interešu kopa ,,Mulda“ atzīmēs savu 10 gadi