Pasniegtas pateicības 2021. gada aktīvajiem jauniešiem

AKTUĀLI

Nu jau gandrīz aizvadītais gads, kurā turpinājām dzīvot noteiktos ierobežojumos, kurus rādīja pandēmijas apstākļi, ieviesa jauninājumus arī jaunatnes jomā. Neskatoties uz visiem ierobežojumiem turpinājās darbs ar jaunatni novadā un pagastos – tika organizēti pasākumi, intelektuālās spēles, sportiskas aktivitātes, viktorīnas, apmācības, nometnes, turpinājās brīvprātīgā darba realizēšana, iespēju robežās jauniešiem tika ļauts apmeklēt jauniešu pulcēšanās vietas. Jau otro gadu izpaliek Jaunatnes gada noslēguma pasākums, tomēr, par spīti tam, tika lemts pasniegts pateicības un nelielas dāvanas aktīvākajiem jauniešiem Augšdaugavas novadā.

Anastasija Trofimova (Naujenes pagasts). Anastasija no Lociku ciema, ir iesaistījusies Naujenes pagasta aktivitātēs un piedalījās veidotajos konkursos. Izrādīja interesi kā brīvprātīgais darbinieks nometnē "Gliemezis". Iniciators citām meitenēm piedalīties un iesaistīties aktivitātēs. Cik nu laiks atļauj tik iesaistās pagasta aktivitātēs un mudina to darīt arī cietiem.

Andrejs Rucko (Kalkūnes pagasts). Andrejs ir viens no aktīvākajiem jauniešiem Kalkūnes pagastā. Viņš ir sevi pierādījis ne tikai kā aktīvs jaunietis, bet arī kā brīvprātīgais. Andrejs 2021. gada laikā ir  palīdzējis organizēt un īstenot dažāda veida pasākumus un aktivitātes citiem jauniešiem un pagasta iedzīvotājiem. Jau trešo gadu pēc kārtas jaunietis aktīvi iesaistās Augšdaugavas novada domes projektu konkursā jaunatnei “Uzlabosim savu ikdienu!” un gūst finansējumu savu projektu realizācijai. Šogad Kalkūnes pagastā tika realizēts Andreja trešais projekts jauniešiem “Attīstām un attīstāmies”, kura ietvaros jaunieši kopā ar Andreju izgatavoja lielformāta spēles, zīmēšanas dēļus, kā arī speciālus skapīšus spēļu uzglabāšanai. Andrejs Rucko ir ļoti aktīvs un izpalīdzīgs cilvēks, kurš cenšas uzlabot savu un citu jauniešu ikdienu, un palīdzēt tiem, kam ir nepieciešama kāda veida palīdzība.

Jeļena Maslova (Kalkūnes pagasts). Viņa vienmēr iesaistās Kalkūnes pagasta, novada jauniešu pasākumos, kā arī aktīvi piedalās sava pagasta sabiedriskajā dzīvē. Jauniete jau vairāku gadu garumā ir brīvprātīgā Kalkūnes pagastā, un ar katru gadu viņas vēlme palīdzēt apkārtējiem kļūst vien stiprāka. Kas attiecas uz 2021. gadu, tad šogad viņa ir iesaistījusies dažāda veida pasākumos kā brīvprātīgā. Lielākie un nozīmīgākie no tiem bija Andreja projekts “Attīstām un attīstāmies” realizācija un īstenošana. kura laikā viņa tiešām ļoti daudz palīdzēja Andrejam īstenot projektu tā, kā viņš to bija plānojis. Viņā bija brīvprātīgā nedēļu bērnu nometnē “Randenes vasara” Jāņa Raiņa mājā Berķenelē. Palīdzēja īstenot un sagatavot Kvesta spēli “Citāda Masļenica 2021” Kalkūnes pagastā. Jauniete ir ļoti aktīva un izpalīdzīga, uz viņu vienmēr var paļauties un uzticēt dažāda veida pienākumus ar kuriem viņa vienmēr tiks galā.

Karīna Zolnerčika (Līksnas pagasts). Karīna ir vienmēr pozitīva un atsaucīga, aktīvi iesaistās pagasta organizētajās aktivitātēs. Jauniete uzticētos pienākumus veic ar lielu atbildības sajūtu. Labprāt dalās ar savām idejām, viedokli. Šogad jauniete ir iesaistījusies sekojošās aktivitātēs: Lieldienu dekorāciju izveidē, video filmēšanas Kalkūnes jauniešu flešmobā, Līgo darbnīcas organizēšana, Bērnības un pilngadnieku pasākuma vadīšanā, kultūras mantojuma dienu pasākums "Stacijai 100"  organizēšanā, Līksnas pagasta jauniešu izstādes "Mana Līksna - mana Latvija" izveidē, Adventa un Ziemassvētku dekorāciju izveidē.

Mārīte Vavilova (Višķu pagasts). Mārīte ir pašaizliedzīga apzinīga un centīga jauniete, kas aktīvi iesaistās jauniešu centra darbā. Jauniete 2021. gadā ir sniegusi lielu ieguldījumu pārējo jauniešu motivēšanā un iesaistē ar jaunatni saistītajās aktivitātēs. Vienmēr atsaucīga un ir gatava palīdzēt gan vienaudžiem, gan jaunākiem jauniešiem. Vasarā Mārīte pārstāvēja Višķu pagasta jauniešu centru ERASMUS+ projektā Polijā. Viņa piedalījās gan projekta realizācijā, gan sākuma posmā, kad bija nepieciešams piesaistīt jauniešus projektam. Mārītes padarītais darbs un motivācija iesaistīties jaunatnes dzīvē, ļauj uzskatīt viņu par aktīvāko jaunieti 2021.gadā.

Agnese Ščaja-Zubrova (Skrudalienas pagasts). Agnese ir ļoti radoša, atraktīva un pozitīva personība, kurai piemīt spēja pārliecināt un iedrošināt, kā arī viņa ļoti atsaucīga un ziņkārīga. Viņa mācās Daugavpils Valsts Ģimnāzijā, uz doto brīdī lielāko daļu  laika dzīvo Daugavpilī, bet jebkurā brīdī var pie viņas vērsties. Viņa ir kā iedvesmas avots gan pagasta jaunatnes darbiniekam, gan jauniešiem. Šajā grūtajā laikā, kad jauniešiem  pārsvarā tika piedāvāti attālinātie pasākumi vai apmācības,  Agnese bija ka glābējs, jo citiem to neinteresēja.  Viņa visur gribēja paspēt, uzzināt kaut ko jauno un skumst, ka diennaktī tikai 24 stundas.  Viņa piedalījās Augšdaugavas novada intelektuālā spēlē, piedalījās jauniešu apmācībās “Atvērt citas durvis”, jauniešu nometnes dalībniece Solidaritātes projektā “Runāt un saklausīt”, aktīvā dalībniece jauniešu līderu  tiešsaistes forumā “KĀP-NES”. Kā arī aktīva dalībniece projektā “SOUL RELAX AND ART”, kurš bija realizēts Skrudalienas pagastā Jeļenas Andrules bakalaura darba ietvaros. Agnese ir ļoti labsirdīga un mīl dzīvniekus, tāpēc viņa ir brīvprātīga  Daugavpils dzīvnieku patversmē, arī organizē tai labdarības akcijas, ka arī pamudina citus jauniešus pievienoties un palīdzēt dzīvniekiem. Viņa piedalās jauniešu organizācijas “Apelsīns” organizētos pasākumos kā brīvprātīga.

Vita Ivanova (Ilūkste). Vita ir ļoti aktīva jauniete ne tikai skolā, bet arī novadā. 2021./2022.mācību gadā Vita ir Ilūkstes Raiņa vidusskolas pašpārvaldes prezidente. Savu darbību šajā amatā uzsākusi ļoti aktīvi: popularizē skolas mājas lapu irv.lv, sadarbībā ar jaunsargu instruktoru un valsts aizsardzības mācības skolotāju Kasparu Kancānu iestājas par aktīva un veselīga dzīvesveida popularizēšanu skolā.      Vita jau 2 gadus darbojas Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolā. Viņa ir aktīva dalībniece Ilūkstes katoļu draudzē, kopīgi ar draudzes locekļiem organizē dažādus pasākumus. Vita dzied Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra ansamblī “Ieklausies” dejo tautas dejas Daugavpils Vienības nama deju kolektīvā “Pienupīte”. Tāpat viņa darbojās Ilūkstes Jauniešu domē un organizēja pasākumus Ilūkstes novada jauniešiem.

Vladislavs Ciršs (Maļinovas pagasts). “Gada atklājums manā jauniešu centrā!” tā par viņu saka Maļinovas pagasta jaunatnes lietu speciāliste. Iepriekš Maļinovā jauniešu vidū bija citi līderi, un Vladislavs nekad īsti neizcēlās, bet šogad viņš ir īsts palīgs Aktīvs un izpalīdzīgs jaunietis,  sakarīgs pieaugušais. Šis noteikti bija viņa gads un varu droši viņu lielīt un teikt viņam “Paldies”. Vladislavs šogad ir piedalījies daudzos pasākumos un projekta “Mēs – radoši un aktīvi” realizācijā. Galvenais, ka viņam pašam bija vēlme un motivācija. Viņu nevienu mirkli nevajadzēja lūgties – vairāk tādu jauniešu! Tik dod ziņu grupā un viņš ir klāt ar jautājumu: ”Kā darām?! “

Iesaistījās akcijā, kuru īstenoja novada jaunatne, un teica “Paldies!” video sižetā Daugavpils reģionālās slimnīcas ārstiem, medmāsām un medbrāļiem, sanitāriem par darbu. Kad Kalkūnes pagasta jaunieši nominēja mūs piedalīties flešmobā par aktīvu dzīvesveidu “Sporto ar mums” un izveidot par video, viņš uzreiz zināja, kas jādara un sapulcināja jauniešus, sportoja un samontēja kopā  lielisku video sižetu, uzklausot visus komentārus un ņemot vērā ieteikumus. Tieši montāžas process bija visilgākais, bet viņš pacietīgi un rūpīgi visu paveica. Kad Maļinovā notika Eiropas solidaritātes korpusa projekta  “Runāt un saklausīt” aktivitāte,  kas  paredzēja  tikšanos ar ergoterapeiti Anitu Gžibovsku, kuras laikā  visiem jauniešiem bija iespēja uzzināt par šo profesiju  un iesaistīties “Flow” jeb plūduma aktivitātē, apmeklēja šo pasākumu, izpildīja dažus palīga pienākumus un pats galvenais aktīvi darbojās plūduma aktivitātē, cītīgi mētājot ar akrila krāsu pildītus balonus pret nostieptu polietilēna plēves sienu, kas arī bija pasākuma mērķis. Tomēr vislielākais darbs bija projekta īstenošana, ko viņam lieliski  izdevās apvienot ar  skolēnu vasaras darbu slimnīcā. Tā kā viņš bija projekta orggrupā un pildīja fotogrāfa pienākumus, viņš bija iesaistīts visās aktivitātēs- sākot jau ar to, ka ņēma līdzi savus draugus, tad lika kopā teltis un pa laiku bildēja, ļoti priecīgs  fotografēja meitenes radošajā  darbnīcā, lai tikai nevajadzētu šūt, gāja pārgājienā un veidoja namiņu mežā, palīdzēja rīkot pikniku un piedalījās kanoe braucienā. Lai arī dažreiz laikapstākļi nebija tie spožākie, neīgņojās, bet visus uzmundrināja. Kā arī pielika savu artavu centra jauno mēbeļu salikšanā, kas arī viņam nesagādāja nekādu problēmu. Viņam viss padodas viegli un ar viņu ir viegli, viņš ir atbildīgs un uz viņu var paļauties. Pozitīvs cilvēks un foršs jaunietis.

Jeļena Goršentova (Demenes pagasts). Jeļena ir ļoti gudra, daudzpusīga, talantīga, pacietīga, dzīvespriecīga un sirsnīga meitene. Viņa nekad neatteiks, bieži palīdz realizēt kopīgas idejas, piedalās kopīgos priekšnesumos, pasākumos un radošās darbnīcās, cik vien tās bija iespējams COVID-19 dēļ. 2021. gada pasākumi, kuros piedalās Jeļena: Soļošanas maratons; Liela talka, Flešmobs "Sporto ar Mums!"; Intelektuāla spēle; Līksnas deju konkurss "Parādi savu deju soli!"; Projekts “Aktīvi jaunieši” - “Mēs savam pagastam!”; Dienas nometne “Kustība ir veselība”; ”Zibsnis” talantu konkurss.

Tatjana Meinarte (Ilūkste). Par Tatjanu ar lepnumu var teikt – Augšdaugavas novada lepnums. Tā ir jauniete, kura uzreiz ienāca jauniešu aktivitātēs kā brīvprātīgā novada nozīmes pasākumos jauniešiem pirms pāris gadiem. Šo gadu laikā Tatjana ir ļoti izaugusi, ieguva jaunas zināšanas un pieredzi. Lielākais ieguvums pateicoties Tatjanai Augšdaugavas novada, bija viņa izstrādātai un viņas vadībā realizētais projekts “Runāt un saklausīt!”, kura ietvaros tika celtas gaismā jauniešu mentālās veselības problēmas. Projekta ietvaros tika organizētas dažādas tikšanas ar speciālistiem, notika nometne un informatīvie pasākumi skolās. Mēs patiesi novērtējam Tatjanas sniegumu jaunatnes politikas attīstībā novadā.

Mēs pateicamies visiem jauniešiem par izrādīto aktivitāti 2021. gadā un ceram uz tik par lielu atsaucību un aktivitāti arī 2022. gadā!

Milāna Loča
Augšdaugavas novada Izglītības pārvaldes
jaunatnes projektu koordinatore

Pagasti saposušies svētkiem par godu