Pasākums “Vēsturisko būvgaldniecības izstrādājumu vērtība” Raiņa mājā Berķenelē aizritējis

AKTUĀLI

Kā ikkatru gadu, arī Daugavpils novadā tika atzīmētas Eiropas kultūras mantojuma dienas. Šogad pasākumi Latvijā apvienojās zem vienotas tēmas „Restaurācija”, un, domājot par novada koka arhitektūras mantojumu, Daugavpils novada Kultūras pārvalde aicināja interesentus uz lekcijām un praktiskām nodarbībām, kas tika veltītas vēsturiskajiem būvgaldniecības izstrādājumiem, to vērtībai, atjaunošanas iespējām un praktiskajiem paņēmieniem. Pasākums noritēja Raiņa mājas Berķenelē klēts ēkā, kurā tika uzburta namdara darbnīcas atmosfēra, kas izdevās arī, pateicoties Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja deponētajiem logu rotājumu kokgriezumiem, kas ir daļa no godalgotās Preiļu muzeja ceļojošās izstādes „Logu stāsti”. Logu rotājumi būs apskatāmi Raiņa mājā līdz šī gada beigām.

Nodarbību ievadīja Latvijas Mākslas akadēmijas maģistrantes, Latvijas Nacionālās vēstures muzeja (LNVM) darbinieces Anitas Ulmanes lekcija „Austrumlatvijas koka namu dekoratīvā apdare”, kurā lektore dalījās ar atziņām, ko guvusi, pētot LNVM kolekcijā esošos 20. gs. 20. gadu Pieminekļu valdes ekspedīciju fotonegatīvus un dokumentus. LNVM kolekcijā atrodams liels daudzums fotonegatīvu arī no mūsdienu Daugavpils novada teritorijas, glabājot liecības, piemēram, par tādiem zudušiem objektiem kā greznie Līksnas adatu fabrikas koka vārti, vecticībnieku sādžu apbūve u.c. Pētniece savu darbu iecerējusi turpināt, iepazīstoties arī ar materiāliem Krievijas arhīvos.

Savukārt lekcijas otrajā daļā praktisku atjaunošanas jautājumu risināšanai aicināja pievērsties restaurators-meistars Uģis Baļļa savā lekcijā un meistarklasē „Koka ēku būvdetaļu restaurācija – logi, slēģi, durvis u.c.” Meistars šogad uz Daugavpils novadu tika aicināts jau otro reizi, iepriekšējā reizē apmeklētāji tika aicināti apgūt koka logu restaurācijas pamatprincipus Slutišķos. Meistars demonstrēja veiksmīgas un neveiksmīgas atjaunošanas prakses piemērus, ķitēšanu, vecā krāsojuma izpētes un noņemšanas paņēmienus, dabīgo krāsu izmantošanu u.c. ar būvgaldniecības restaurāciju un atjaunošanu saistītus darbus.

Tika atzinīgi novērtēts, tas, ka klausītājiem sniegta iespēja apvienot gan vēsturnieka, gan praktiķa zināšanas vienā nodarbībā, ļaujot palūkoties uz tēmu no dažādiem skatpunktiem un atrast vērtību gan tradīcijā, gan veiksmīgi darinātā amatnieka darbā, kas kopā veido to vērtību, ko svarīgi ieraudzīt, novērtēt un saglabāt.

Austrumlatvijas reģions vēl joprojām var lepoties ar bagātīgu koka arhitektūras mantojumu. Namdaru prasmīgais darbs ieraugāms gan lauku, gan pilsētu namu fasādēs, koka logos un slēģos, veidojot šim reģionam raksturīgo un atšķirīgo tēlu, kura saglabāšana ir šīsdienas uzdevums un izaicinājums.

Jāatzīmē, ka, ar mērķi veicināt novada arhitektūras kultūras mantojuma saglabāšanu, Daugavpils novada dome šogad pirmo reizi izsludināja konkursu, kas aicina novada aizsargājamā kultūras mantojuma objektu īpašniekus pieteikties un pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu restaurācijas, atjaunošanas, izpētes un dokumentācijas sagatavošanas darbiem. Šogad līdzfinansējums tika piešķirts diviem novada objektiem – Lielbornes muižas jumta un Slutišķi-1 dzīvojamās mājas koka žoga atjaunošanas darbiem. Aicinām novada kultūras mantojuma īpašniekus sekot informācijai un izmantot atbalsta iespējas arī nākamajā gadā. Vairāk par konkursu un tā nosacījumiem var iepazīties Daugavpils novada mājas lapā, sadaļā Kultūra-Kultūras mantojums-Atbalsta programmas.

Šis projekts tika realizēts ar Latgales reģiona attīstības, Valsts kultūrkapitāla fonda un A/S Latvijas Valsts meži atbalstu.

Informāciju sagatavojusi:
Aiva Lāce

Komiteju sēdes