Pasākums „Skaista mana tēvu zeme”

AKTUĀLI

Dzīvo kur dzīvodams, bet nesaki nekad, – te esmu mājās, te esmu atradis jaunu dzimteni. Jo zini: dzimtene ir tikai viena, – kur esi dzimis, kur dzimuši un mūžu nodzīvojuši tavi vecāki, tavi senči, paaudžu paaudzēs. (J.Jaunsudrabiņš)

26. maija pēcpusdienā Maļinovas pagasta iedzīvotāji pulcējās pie Maļinovas saieta nama, lai atklātu kopīgi iestādītu ziedošu puķu dobi Latvijas kartes formā kā artavu gaidāmajai Latvijas simtgadei.

Kopības un svētku noskaņu radīja balti klāts galds ar pašceptu maizi, svaigi kultu sviestu un mājās sietu sieru. Ar skanīgām latgaliešu tautasdziemām klātesošos priecēja Maļinovas pagasta vokālais ansamblis „Ivuški” akordeonista Jāņa Grivdāna un jaunākās paaudzes akordeonista Dmitrija Karpečkova pavadījumā. Kopības sajūta, sirsnīgas sarunas, skanīgās dziesmas mūs vieno kopīgā mērķī, lai sajustu ikviena piederību dzimtenei – LATVIJAI.

Komiteju sēdes