Pasākums senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Salienā

AKTUĀLI

19. maijā Salienas kultūras namā notika ikgadējais atpūtas vakars senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Seniorus uzrunāja pagasta pārvaldes vadītājs Rišards Jermaļonoks, kas novēlēja ciemiņiem veselību, spēku un izturību. Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska savā uzrunā veltīja mūsu senioriem siltus pateicības vārdus par mūža ieguldījumu novada dzīvē. Seniorus priecēja Salienas vidusskolas skolēni - pati jaunākā pasākuma dalībniece Alisa Semjonova, māsas Oļesja un Jana Kovaļevskas, skaitot dzejoļus, uzdodot mīklas un izdejojot dejas. Svētku programmu turpināja Poļu nama vokālais ansamblis “Harfa”, deju kolektīvs “Alisa”, Salienas pagasta vokālais ansamblis “Melodija”, Annas Bohānes deju kopa “Cerība”, Irēna Avlasina un Stanislavs Grabļevskis. Vakara laikā viesi varēja ne tikai baudīt koncertu, bet arī garšīgas uzkodas, kuras iegādāties palīdzēja Daugavpils novada dome.

Paldies viesiem, kuri palīdzēja organizēt šo vakaru patiešām svinīgu un sirsnīgu!

 

Vasaras svētki Kalkūnē