Pasākums “Ripo raibās Lieldieniņas” Kalupē

AKTUĀLI

21. aprīlī plkst. 20.00  Kalupes pagasta pārvaldes telpās notiks pasākums “Ripo raibās Lieldieniņas”

Lieldienu “ZAĶIS” izšūpos un gatavo pārsteiguma balvas raibākajai, stiprākajai, spilgtākai, modernākajai un ātrākajai olai. Pārsteigums sagaida tos, kuri ieradīsies Lieldienu “Zaķa” tērpā.

Varēs ieskatīties 2019. gada Modes skatē - Špoģu un Naujenes mūzikas un mākslas skolas audzēkņu veidotajos tērpos.

Bet Ilūkstes jauniešu grupa “Takstsmērs” aicina uz groziņballi.

Izsludina pieteikšanos gada balvai zivsaimniecībā “Lielais loms 2019”