Pasākums “Daudz laimes, Latvija!” Maļinovā

AKTUĀLI

Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienas priekšvakarā, 15. novembrī, Maļinovas pagasta saieta namā notika svētku pasākums “Daudz laimes, Latvija!”.

Apsveicot iedzīvotājus ar Valsts simtgadi, pagasta pārvaldes vadītājs Arkādijs Karņickis pasniedza Daugavpils novada domes Pateicības rakstu bibliotēkas vadītājai Elvīrai Kokinai par radošu un profesionālu darbu, kā arī tika pasniegtas pārvaldes Pateicības saieta nama amatiermākslas kolektīvu dalībniekiem un pagasta pašdarbniekiem par aktīvu līdzdalību Maļinovas pagasta kultūras dzīvē.

Tāpat pasākuma laikā tika apbalvoti konkursa “Maļinovas pagasta ģerboņa skices izveidošana” uzvarētāji: Andžella Nartiša un Angelina Šnitko. Ar muzikāliem priekšnesumiem svētku pasākumu papildināja saieta nama vokālie ansambli “Ivuški” , “Avenes” un talantīgā dziedātāja Zita Nitiša.

Pateicoties SIA “Belwood” atbalstam, patīkamu vakaru baudījām kopā ar grupu “Dvinskas muzikanti” un garšīgu svētku cienastu - svētku torti ar tēju.

Paldies pagasta pārvaldei par atbalstu svētku pasākuma organizēšanā.

Informāciju sagatavojusi:
saieta nama vadītāja Jeļena Vasiļjeva

Intelektuālo spēļu sezonas pēdējā kārta