Pasākumi Augšdaugavas novadā. 9. -15. septembris

AKTUĀLI

 • 9. septembrī dzejas grāmatu izstāde Pašulienes bibliotēkā;
 • 9. septembrī plkst. 14.00-19.00 Krāsainā diena - Ielu māksas “grafiti” performance pie Naujenes kultūras centra;
 • 9. septembrī plkst. 16.00-19.00 Krāsainā diena - Iejūties “grafiti” mākslinieka lomā “Nāc un uzpūt!” pie Naujenes kultūras centra;
 • Līdz 10. septembrim izstāde “Teodoram Dreizeram - 150” Eglaines pagasta bibliotēkā;
 • Līdz 10. septembrim izstāde “Kad izgaist naivie priekšstati un sākas pieaugušo dzīve”(veltīta amerikāņu rakstniekam Teodoram Draizeram 150) Ilūkstes novada centrālā bibliotēkā;
 • 10. septembrī plkst. 19.00-22.00 Sajūtu diena - “Aizbrauca jumts...” pastaiga bērzu birzī gaismas un mūzikas pavadībā kopā ar sensacionālo “Būū” un harizmātiskajiem “Greedy for Stage” pie Naujenes kultūras centra;
 • 10. septembrī plkst.18.00 rudens balle Maļinovas pagasta laukumā;
 • 10. septembrī plkst. 17.00 pasākums “Dzeja bērniem” (Tikšanās ar N.Vjazmitinovu-Petuško) Laucesas pagasta bibliotēkā;
 • 10. septembrī plkst. 14.00 dzejas pēcpusdiena “Vari ienākt pie manis mazliet. Tikai šodien un tikai mazliet. Varbūt ieliešu tev tēju mazliet.” Līksnas pagasta bibliotēkā;
 • 10.-17. septembrī latviešu bērnu dzejnieku dzejoļu izstāde “Dzejas dienas 2021” Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēkā;
 • 11. septembrī plkst. 13.00 dzejas dienas Berķenelē “Tepat taču ārā ir mīlīgais dārzs!” (Programmā: Muzikālās apvienības “Rāmi Riti” vokālistes Ineses Kozuliņas un ģitārista Ivara Štuba  koncertprogramma “Saules dziesmas”; Projekta “Ziedu svētkiem vieta” prezentācija),  Berķeneles dārza lapene un seno amatu darbnīca “KLĒTS”;
 • 11. septembrī plkst. 10.00  “Zumba” treniņš ikvienam Juzefovas parka stadionā Naujenē;
 • 11. septembrī plkst. 11.00 Sporta diena - Trako naujeniešu skrējiens Juzefovas parka stadionā Naujenē;
 • 11. septembrī plkst. 12.00 - 18.00 Mājas kafejnīcu dienas “Grāfienes stāsts” Bebrenes muižā;
 • 11. septembrī Mājas kafejnīcu dienas Subatē Subates luterāņu baznīcas dārzā;
 • 11. septembrī plkst. 20.00 audiovizuālā laikmetīgās dejas izrāde “Brīvības bioloģija. Zuša stāsts.” Bebrenes muižas parks pie Mīlestības priedes;
 • 12. septembrī pasākums “Muzikālais pastaigas parks” (Tabores pagasta svētku ietvaros) Tabores pagasta parka teritorijā;
 • Līdz 13. septembrim rudens ziedu izstāde “Krāsas mūsu logos” Līksnas Muižas parkā;
 • Līdz 13. septembrim literatūras un materiālu izstāde “Iesien vasaru buntītē” Bebrenes pagasta bibliotēkā;
 • 13. septembrī plkst. 9.30 “Dzejas dienas 2021” - tikšanās ar rakstnieci, bērnu grāmatu autori Inesi Zanderi (mērķauditorija: PII “Zvaniņš” sagatavošanas grupas audzēkņi) Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēkā;
 • 13. septembrī plkst. 11.00 “Dzejas dienas 2021” - tikšanās ar rakstnieci, bērnu grāmatu autori Inesi Zanderi(mērķauditorija: Ilūkstes J.Raiņa vidusskolas 1.-2.klases audzēkņi) Ilūkstes Kultūras un mākslas centrā;
 • 13. septembrī materiālu un literatūras izstāde “Konservēsim ar prieku” Bebrenes pagasta bibliotēkā;
 • 14. septembrī tematisks pasākums Vaboles sākumskolas bērniem “Daži noslēpumi mazākiem ļautiņiem” Līksnas pagasta bibliotēkā;
 • 14.-17. septembrī ķirbju izstāde” Pasaulē lielākā oga” Ābeļdārza pie Vaboles Kultūras nama. Vaboles kultūras nama;
 • 15. septembrī plauktu izstāde “Viņš radījis daudzus tauta iemīļotus varoņu tēlus” (dzejniekam Andrejam Pumpuram -180) Bebrenes pagasta bibliotēkā;
 • 15.-30. septembrī literārā izstāde “Latgales dzejnieki un dzeja” Medumu pagasta bibliotēkā;
 • Līdz 16. septembrim otrdienas un ceturtdienās 10.00-11.00 un 16.00-17.00 Viktora Petaško izstāde “Saktu saktas rotājas” Sventes Tautas namā.

Visu septembri

Ambeļu pagasta bibliotēka

Dzejas grāmatu izstāde „Poētiskā viesistaba”;

Bebrenes pagasta bibliotēka

Birutas Milleres fotoizstāde „Bez pretenzijām”;
Izstāde “Seno mācību grāmatu un skolas piederumu izstāde”

Bebrenes kultūras nams

Brīvo mākslinieku asociācijas Daugavpils biedrības „Latgales vienotība” biedru darbu izstāde;

Bebrenes dzirnavas      

Amatierstudijas „Tēma Art” gleznu izstāde;

Raiņa māja Berķenelē

- Bebrenes aušanas darbnīcas “Mare” rokdarbu izstāde Seno amatu darbnīcā “KLĒTS”;
- Gunas Millersones gleznu izstāde;
- Fotogrāfiju izstāde „Doles salas daba un cilvēki” Berķeneles dārzā.

Biķernieku pagasta bibliotēka

-Scenāriju rakstīšanas meistarklase;
-Literārā izstāde “Latgales dzejnieki un dzeja”

Maļinovas pagasta bibliotēka

Literāra izstāde “Dzejas valdzinājums”;

Naujenes Novadpētniecības muzejs

-Virtuāla fotoizstāde (projekta „Dvinas/Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju izpēte, saglabāšana un nodošana nākamajai paaudzei” ietvaros) platformā artsteps.com https://www.artsteps.com/view/60349eca0ffle30529925c71
-Izstāde “Rokdarbu tradīcijas DvinasDaugavas ielejas teritorijā”;
-Izstāde “Novadnieku dzīvesstāsti”;
-Pinumu izstāde „Vuocele, sīceņš, kerzine i cyti pynumi”;
-Novadniekiem veltīta biogrāfiska izstāde “Podnieku tradīcijas Augšdaugavā”;
-Patvāru izstāde Slutišķu vecticībnieku sētā;
- Muzeja krājuma 2021.gada jaunieguvumu izstāde.

Naujenes tautas bibliotēka

-Visu mēnesi pēc iepriekšēja pieraksta  katru otrdienu un ceturtdienu plkst. 13.00-18.00 NTB Bērnu nodaļā notiks nodarbības:
- Individuālā “Termo mozaīkas darbnīca” (Mērķauditorija: bērni no 7 gadu vecuma un jaunieši);
- Spēles ar Bee-Bot programmējamo grīdas robotu (Mērķauditorija: bērni no 4 līdz 6 gadiem kopā ar vecākiem);
- Individuālas 3D pildspalvu nodarbības (Mērķauditorija: bērni no 10 gadu vecuma un jaunieši);
- Individuālā “Šenila stieples rokdarbu izgatavošanas darbnīca” (Mērķaauditorija: bērni no 7 gadu vecuma un jaunieši);
- “Spēļu istaba”  bērniem un jauniešiem (individuālās nodarbības vai vienas mājsaimniecības ietvaros);

Nīcgales Tautas nams

Izstāde “Manas rudens veltes burciņā”;

Sabiedriskais centrs “Laucesa”      

Maļinovas pagasta bibliotēkas ceļojošā fotoizstāde “Sēņu dažādība mežā”;

Skrindu dzimtas muzejs

* Daces Teivānes austo darbu izstāde (grīdceliņi, spilveni, dekori);
* S.Grohoļska fotoizstāde “Cilvēku dzīvesstāsti fotogrāfijās”;
* A.Samuilova fotoizstāde “Solys krysts”;
* Mākslinieka J.Svenča ekspozīcija - izstāde (grafikas darbi, linogriezumi, klišejas, dzīvojamās istabas mēbeles);
* A.Geriņas rakstaino tekstiliju “Mana mandala” izstāde Kulinārā mantojuma virtuves logos;
* Izstāde “No Vingru un Ritiņu pūra lādes – dzimtas stāsts”;
* Latgales mākslinieku gleznu izstāde (no Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma);
* “No manas pūralādes” (izšuvumi, tamborējumi, rišeljē, trauki) no autoru S.Voinas, R. Tenisas, B. Skuķes, E. Vorošenas, G. Žukas privātkolekcijas;

Subates pilsētas bibliotēka

Literārās izstādes septembra jubilāriem: Latviešu dzejniekam, atdzejotājam K.Skujeniekam-85”, “Poļu rakstniekam S.Lemam-100”, “Latviešu dzejniekam A.Pumpuram-180”;

Višķu Sabiedriskais centrs

Nodarbības Višķu sociālās aprūpes centra klientiem: Deju un kustību nodarbības; Scenāriju rakstīšanas meistarklase; Mūzikas nodarbība.

VSAC “Latgale” Kalupes filiāle

Dārzniecības nodarbības “Dārza stāsti”;

 

 

Mājas kafejnīcu dienās Kalkūnos būs Medījumu balle