Pasākumi Augšdaugavas novadā. 2. -8. septembris

AKTUĀLI

·        2. septembrī lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, Jauniešu un Vecāku Žūrija- 2021” atvēršanas svētki Subates pilsētas bibliotēkā;

·        Līdz 10. septembrim Izstāde “Teodoram Dreizeram - 150” Eglaines pagasta bibliotēkā;

·        Līdz 10. septembrim Izstāde “Kad izgaist naivie priekšstati un sākas pieaugušo dzīve”(veltīta amerikāņu rakstniekam Teodoram Draizeram 150) Ilūkstes novada centrālā bibliotēkā;

·        Līdz 13. septembrim Literatūras un materiālu izstāde “Iesien vasaru buntītē” Bebrenes pagasta bibliotēkā;

·        Līdz  16. septembrim otrdienas un ceturtdienās 10.00-11.00 un 16.00-17.00 Viktora Petaško izstāde “Saktu saktas rotājas” Sventes Tautas namā;

·        No 7. septembra muzeja krājuma 2021.gada jaunieguvumu izstāde Naujenes novadpētniecības muzejā;

·        Līdz 6. septembrim Dzejas konkurss “Iedzejo Naujeni!” Naujenes tautas bibliotēkā;

·        No 6. līdz 13. septembrim rudens ziedu izstāde “Krāsas mūsu logos” Līksnas Muižas parkā;

·        6. septembrī Dzejas grāmatu  izstāde “Un atkal rudens dzejas dienas” Bebrenes pagasta bibliotēkā;

·        No 6. līdz 17. septembrim Suvenīru kolekcijas izstāde “Maza, zaļa vardīte” Eglaines kultūras namā;

·        No 6. septembra izstāde “Manas rudens veltes burcinā” Nīcgales Tautas namā;

·        6. septembrī plkst. 14.00 pasākums “Dzejas virpulī” dzejas dienu ietvaros Maļinovas pagasta Vasiļovas ciemā;

·        7. septembrī koncerts aprūpes centra klientiem VSAC “Latgale” Kalkūnu filiālē;

·        7. septembrī Skanīgā diena - skanīgais svētku ekspresis kopā ar Juri Ostrovski: plkst. 14.00 Dunski, plkst. 14.30 Naujene, plkst. 15.00 Lociki, plkst. 15.30 Ceļa transporta rajons (DSR), plkst. 16.00 Vecstropi, plkst. 16.30 Krauja;

·        7. septembrī plkst. 16.00 Skanīgā diena - Naujenes Mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestra performance pie Naujenes Mūzikas un mākslas skolas;

·        7. septembrī plkst. 13.00-17.00 bezmaksas Naujenes Novadpētniecības muzeja  krājuma 2021. gada jaunieguvumu izstādes apmeklējums Naujenes Novadpētniecības muzejā;

·        7. septembrī plkst. 13.00-17.00 grāmatas “Seno amatu jaunā dzīve” video - prezentācija  izstādē “Rokdarbu tradīcijas Daugavas ielejas teritorijā” Naujenes Novadpētniecības muzejā;

·        No 8. septembra Bebrenes aušanas darbnīcas “Mare” rokdarbu izstāde Seno amatu darbnīca “KLĒTS” Berķenelē;

·        No 8. septembra Gunas Millersones gleznu izstāde Raiņa mājas Berķenelē izstāžu zālē;

·        8. septembrī plkst. 16.00 Laimes diena - “Laimes koku” stādīšana Juzefovas parkā - atnāc ar savu “koku” un saņem “Laimes pogu” Juzefovas parkā Naujenē;

·        8. septembrī plkst. 16.30 Laimes diena - “Laimes krēsla” atklāšana Juzefovas parkā Naujenē;

·        8. septembrī grāmatas “Seno amatu jaunā dzīve” prezentācija  Augšdaugavas novada kultūras darbiniekiem Raiņa māja Berķenelē;

·        8. septembrī Dzejas dienai veltīts pasākums “Pantiņš, pantiņš sanāk dzejolītis” (tikšanās ar dzejnieci T.Aleksejevu) Biķernieku pamatskolas laukumā;

·        8. septembrī Literārā stunda, veltīta starptautiskajai  lasītprasmes un rakstītprasmes dienai “Es grāmatiņu lasīšu!” Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēkā.

Visu septembri

Ambeļu pagasta bibliotēka

Dzejas grāmatu izstāde „Poētiskā viesistaba”;

Bebrenes pagasta bibliotēka

Birutas Milleres fotoizstāde „Bez pretenzijām”;

Izstāde “Seno mācību grāmatu un skolas piederumu izstāde”

Bebrenes kultūras nams

Brīvo mākslinieku asociācijas Daugavpils biedrības „Latgales vienotība” biedru darbu izstāde;

Bebrenes dzirnavas      

Amatierstudijas „Tēma Art” gleznu izstāde;

Berķeneles dārzs

Fotogrāfiju izstāde „Doles salas daba un cilvēki” .

Biķernieku pagasta bibliotēka

-Scenāriju rakstīšanas meistarklase;

-Literārā izstāde “Latgales dzejnieki un dzeja”

Maļinovas pagasta bibliotēka

Literāra izstāde “Dzejas valdzinājums”;

Naujenes Novadpētniecības muzejs

-Virtuāla fotoizstāde (projekta „Dvinas/Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju izpēte, saglabāšana un nodošana nākamajai paaudzei” ietvaros) platformā artsteps.com https://www.artsteps.com/view/60349eca0ffle30529925c71

-Izstāde “Rokdarbu tradīcijas DvinasDaugavas ielejas teritorijā”;

-Izstāde “Novadnieku dzīvesstāsti”;

-Pinumu izstāde „Vuocele, sīceņš, kerzine i cyti pynumi”;

-Novadniekiem veltīta biogrāfiska izstāde “Podnieku tradīcijas Augšdaugavā”;

-Patvāru izstāde Slutišķu vecticībnieku sētā.

Naujenes tautas bibliotēka

Visu mēnesi pēc iepriekšēja pieraksta  katru otrdienu un ceturtdienu plkst. 13.00-18.00 NTB Bērnu nodaļā notiks nodarbības:

- Individuālā “Termo mozaīkas darbnīca” (Mērķauditorija: bērni no 7 gadu vecuma un jaunieši);

- Spēles ar Bee-Bot programmējamo grīdas robotu (Mērķauditorija: bērni no 4 līdz 6 gadiem kopā ar vecākiem);

- Individuālas 3D pildspalvu nodarbības (Mērķauditorija: bērni no 10 gadu vecuma un jaunieši);

- Individuālā “Šenila stieples rokdarbu izgatavošanas darbnīca” (Mērķaauditorija: bērni no 7 gadu vecuma un jaunieši)

- “Spēļu istaba”  bērniem un jauniešiem (individuālās nodarbības vai vienas mājsaimniecības ietvaros);

Sabiedriskais centrs “Laucesa”      

Maļinovas pagasta bibliotēkas ceļojošā fotoizstāde “Sēņu dažādība mežā”;

Skrindu dzimtas muzejs

* Daces Teivānes austo darbu izstāde (grīdceliņi, spilveni, dekori)

* S.Grohoļska fotoizstāde “Cilvēku dzīvesstāsti fotogrāfijās”;

* A.Samuilova fotoizstāde “Solys krysts”;

* Mākslinieka J.Svenča ekspozīcija - izstāde (grafikas darbi, linogriezumi, klišejas, dzīvojamās istabas mēbeles);

* A.Geriņas rakstaino tekstiliju “Mana mandala” izstāde Kulinārā mantojuma virtuves logos;

* Izstāde “No Vingru un Ritiņu pūra lādes – dzimtas stāsts”;

* Latgales mākslinieku gleznu izstāde (no Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma);

* “No manas pūralādes” (izšuvumi, tamborējumi, rišeljē, trauki) no autoru S.Voinas, R. Tenisas, B. Skuķes, E. Vorošenas, G. Žukas privātkolekcijas;

Subates pilsētas bibliotēka

Literārās izstādes septembra jubilāriem: Latviešu dzejniekam, atdzejotājam

K.Skujeniekam-85”, “Poļu rakstniekam S.Lemam-100”, “Latviešu dzejniekam

A.Pumpuram-180”;

Višķu Sabiedriskais centrs

 Nodarbības Višķu sociālās aprūpes centra klientiem: Deju un kustību nodarbības;

Scenāriju rakstīšanas meistarklase; Mūzikas nodarbība.

VSAC “Latgale” Kalupes filiāle

Dārzniecības nodarbības “Dārza stāsti”;

Augšdaugavas novada un Daugavpils attīstības stratēģijas apspriešana