Pārvērt darbu hobijā un tev nekad nebūs jāstrādā!

AKTUĀLI

Laine Orbidāne ir profesionāle zirgkopības jomā, kas šajā nozarē darbojas ar visu sirdi un dvēseli. Viņa strādā Latvijas Šķirnes zirgu audzētāju asociācijā, ir zirgu vērtētāja, zirgkopības programmas izveidotāja un skolotāja Bebrenes vispārējā un profesionālajā vidusskolā, ir trenere, kā arī darbojas ar saviem zirgiem mājās. Rodas jautājums, kā gan viens cilvēks var tik daudz paspēt? Laine teic: “Es sen esmu nospraudusi sev mērķi, ka nedarīšu lietas, kas mani neinteresē. Ir pilnīgi bezjēdzīgi tērēt enerģiju, laiku un iedvesmu lietām, kas nepatīk. Mans teiciens, ko arī tradicionāli saka – pārvērt darbu par hobiju un tev nekad nebūs jāstrādā! Tāpēc ikkatra diena ir interesanta, aizraujoša un savādāka, nav rutīnas nevienā brīdī. Tad var arī dzīvot un strādāt, nevis piespiedu kārtā eksistēt.”

Pa īstam sajust to vietu, kur darbojies

Laine Orbidāne nāk no Lielvārdes puses, bet dzīve ir atvedusi uz Bebreni: “Bebrene vispār ir fantastiska, tā ir tā vieta, kuru es patiesi sajūtu. Es nāku no Lielvārdes puses, bet Lielvārdi nekad neesmu sajutusi, tā vieta nav priekš manis. Šobrīd es esmu atradusi vietu, kur varu sevi realizēt, kaut ko dot Bebrenei, un Bebrene man dod pretī. Šeit ir tāda īpaša aura, arī skaisti un mājīgi, un tie, kas ir atnākuši uz Bebreni, viņi visi to jūt.” Šobrīd Laine aktīvi iesaistās Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas skolēnu izglītošanā, sniedzot savas zināšanas un pieredzi jaunajiem zirgkopjiem: “Zirgkopības programma ir manis izauklēts projekts, līdz ar šo programmu es atnācu uz Bebreni.” Laine stāsta, ka šī joma viņu interesēja jau ļoti sen, no tiem laikiem, kad pati meklējusi, kur mācīties pēc devītās klases. Izskatot visas skolas Latvijā, Lainei bija izvēle par došanos uz Smilteni vai Bebreni, priekšroku dodot Smiltenei, jo tajā laikā Smiltenes lauksaimniecības tehnikumā bija spēcīga jātnieku sekcija. Laine teic: “Man gribējās sportot, gribējās būt pie zirgiem, bet man tādu iespēju nebija, jo vecāki mani neatbalstīja. Šī skola bija vienīgā iespēja. Tā nu es pametu desmito klasi un nākamajā mācību gadā iestājos Smiltenes lauksaimniecības tehnikumā. Bet man visu laiku līdzi nāca doma, ka es gribētu izveidot tādu skolu, kur man pašai gribētos mācīties.” Laine stāsta, ka vizualizējusi savas idejas un meklējusi variantus, kur varētu skola atrasties, kā tā varētu izskatīties. Uz Bebreni mācīties atnāca Ellada Kazašvili, kas saskatīja Bebrenes perspektīvu un burvību, un uzrunāja Laini sadarboties. Kopā ar asociāciju tika iets garš ceļš, lai Bebrenes vispārizglītojošajā un profesionālajā vidusskolā tiktu izveidota programma Lopkopības tehniķis ar specializāciju zirgkopībā.

Apgūst noderīgas zināšanas jau no pirmās mācību dienas

Laine Orbidāne Bebrenes VP vidusskolā māca trīs priekšmetus – zirgkopība un ciltsdarbs, zirgu jātnieku sagatavošana un zirgu labturība un zoohigiēna. Jau no pirmās mācību dienas skolēni apgūst pašus pamatus par zirgiem, kādas ir šķirnes, kā zirgu nomēra, kā dzīvnieku kopt, ēdināt, arī kā vērtēt zirgu. Jātnieku sagatavošanā tiek apgūtas prasmes, kā sagatavot gan pašu jātnieku, gan zirgu jāšanai: “Mums ceturtajā kursā audzēkņi apgūst arī darbu ar jaunzirgiem – kā apmācīt tos darbam ar jātnieku, iejāt un iebraukt. Bērni pie mums atnāk ļoti dažādi – citiem jau ir pieredze, kuri ir strādājuši ar jaunzirgu, bet ir citi, kas zirgam ir tikai pieskārušies. Nav tā, ka tagad visiem ir jākāpj uz neiejātiem zirgiem, tikai, ja ir vēlme mācīties vairāk, bet katrs audzēknis redz vismaz no malas, piedalās, pietur zirgu, paskatās. Viņi varbūt dzīvē to nepielietos, bet viņiem ir priekšstats, izpratne, ar kādām metodēm strādāt.” Skolā tiek apgūtas arī zirgu prezentēšanas prasmes, kā sapīt zirgam krēpes, demonstrēt zirgu pie rokas vai darboties laukuma komandā zirgu vērtēšanas pasākumos. Laine teic, ka labprāt jauniešus ņem līdzi uz dažādiem asociācijas rīkotajiem pasākumiem, kur skolēni darbojas kā brīvprātīgie. Viņiem ir iespēja kļūt pamanītiem, kā arī gūt pieredzi pasākumu organizēšanā. Zirgu labturība un zoohigiēna sniedz zināšanas, kā zirgu kopt tā, lai nenonāktu līdz veterinārajai klīnikai un dzīvniekam nelabvēlīgām sekām.

Jauniešiem ir iespēja savas zināšanas likt lietā, ne tikai darbojoties skolā, savās saimniecībās, bet piedalīties arī vērienīgās sacensībās. Laine Orbidāne ir Jauno zirgu audzētāju komandas trenere, kura pirms diviem gadiem ar Latvijas jauniešiem veiksmīgi piedalījās Pasaules čempionātā Nīderlandē, kas notiek reizi divos gados. Komandas sastāvā bija arī Bebrenes VP vidusskolas audzēkne. Jau pagājušā gada nogalē notika Latvijas čempionāts un jauniešu atlase. Gan mācībās vasarā, gan atlasē piedalījās daudzi Bebrenes VP vidusskolas audzēkņi, jo čempionātā nepieciešamas gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskas iemaņas kā zirgu prezentēt un vērtēt, un šīs tēmas audzēkņi apgūst tepat skolā. Šogad Laine ar Latvijas komandu piedalīsies Pasaules čempionātā Dānijā, dalībnieku vidū plāno piedalīties arī audzēkne no Bebrenes VP vidusskolas, kas izcīnījusi augstu rezultātu atlasē. Dalība Pasaules čempionātā sniedz iespēju jauniešiem veidot nozīmīgus starptautiskus kontaktus tālākai izaugsmei, kā arī paskatīties plašāk uz sporta zirgu audzēšanas industriju, pilnveidot savas zināšanas.

Bebrene ir īpaša!

Bebrene, kā teic Laine, ir kļuvusi par zirgu meku, jo tur mīt ļoti daudz zirgu – Elladai Kazašvili ir tuvu pie 70 zirgiem, arī skolai ir savs zirgu pulciņš, nemaz nerunājot par skolēnu un citu saimnieku dzīvniekiem, kā arī savvaļas zirgiem, kas ganās turpat, pie Bebrenes: “Kā es saku, pie mums ir arī savs zirgu turēšanas simulators, kur audzēkņi var turēt savus zirgus uz līguma pamata. No vienas puses, visi tiek pieskatīti, ir noteikumi, kas jāievēro, bet no otras puses, īpašniekam pašam ir jākopj un jābaro savs zirgs, vai tas viss jāorganizē. Mēs tikai pieskatām, lai tiek ievērota zirgu labturība, jaunais zirgkopis jebkurā brīdī var lūgt padomu.” Skolotāja jaunajiem zirgkopjiem ļauj mācīties arī no saviem zirgiem, tādā veidā bagātinot skolēnu pieredzi un iemaņas. Katrai zirgu šķirnei atšķiras darbošanās, jo katram zirgam ir savs raksturīgais temperaments, uzvedība, arī zirgu vecumi atšķiras.

Laine Orbidāne teic, ka vēlas paturēt Bebrenes īpašo statusu – Bebrenes VP vidusskola ir vienīgā skola Latvijā, kur var apgūt šādu zirgkopības programmu, kā arī vēlas piesaistīt vēl vairāk jauniešus: “Vēlamies parādīt, ka esam vienīgie un labākie Latvijā, ka Bebrene nemaz nav tik tālu, jo ir jaunieši, kas grib un nāk pie mums mācīties, brauc uz šejieni ar saviem zirgiem. Parasti tie, kas pie mums atnāk, nevēlas pamest mācības, jo viņiem šeit patīk.” Jaunieši, kas ir uz šejieni atbraukuši, studējot zirgkopību, ir pozitīvi un ieinteresēti, vēlas piedalīties pasākumu vai sacensību organizēšanā, ir skolēni, kas visu savu brīvo laiku pavada, strādājot pie zirgiem. Jaunajiem zirgkopjiem ir arī plāns organizēt novada mēroga tradicionālo pasākumu, kur notiks audzēkņu sacensības. Gribētos arī Bebrenē paplašināt infrastruktūru, kas ļautu, piemēram, organizēt zirgkopju apmācības, dažādus seminārus, kas notiek cauru gadu, vēlētos panākt, ka Bebrene ir reģionālais centrs zirgkopībā.

Nebaidīties un piepildīt savus sapņus

Skolotāja stāsta, ka zirgkopības programmas mērķauditorija ir jaunieši, kas vēlas strādāt šajā nozarē, kā zinoši darbinieki zirgu staļļos. Ir ļoti daudz talantīgu bērnu, kam nav iespējas darboties ar zirgiem, bet viņi varētu kļūt par labiem speciālistiem, piemēram, jaunzirgu treneriem. Bebrenē ir lieliska iespēja iegūt kvalitatīvu izglītību, trenēties, turklāt par velti. Laine teic: “Aicinu nebaidīties doties mācīties tālāk no mājām, lai piepildītu savus sapņus un mērķus. Līdzīgi arī es, pametot desmito klasi, devos tālu no mājām uz Smilteni, lai man būtu iespēja trenēties. Šeit, Bebrenē, mums veidojas tāda kā zirdzinieku kopiena, ir īpaša vide, kur visiem ir tuvi dzīvnieki, jo īpaši zirgi. Te mācās jaunieši no visas Latvijas, bet gribētos, lai arī jaunieši no mūsu novada pamanītu tās iespējas, ko var dot šī skola.”

Teksts, foto: Māra Multiņa

RBL 16 komandas izslēgšanas turnīrā sāk cīņu par titulu