Partnerība “Kaimiņi” izsludina projektu pieņemšanas 1.kārtu

AKTUĀLI

Biedrība “Partnerība “Kaimiņi” izsludina projektu pieņemšanas 1.kārtu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023. - 2027.gadam intervences LA19 “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana” aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš:15.04.2024. – 15.05.2024
Kārtas kopējais finansējums:400 000 EUR
Izsludinātā rīcība:M1/R1vietējo uzņēmēju atbalsts un M1/R2 atbalsts tūrisma pakalpojumu un produktu kvalitātes uzlabošanai un dažādošanai
Projektu īstenošanas teritorija:Augšdaugavas novads

Projektu īstenošanas termiņš:

a) ja tiek veikta būvniecība - divi gadi no Lauku atbalsta dienesta (turpmāk- LAD) lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

b) ja projekta īstenošanai saņem fiksētas summas maksājumu ar budžeta projektu “Lauku biļete”līdz trīs gadiem no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

c) pārējiem projektiem - viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Semināri par projektu sagatavošanas nosacījumiem notiks 3.aprīlī pulksten 17:00 Kopā darīšanas vietā Ilūkstē (  Brīvības iela 3, Ilūkste, Ilūkstes pilsēta, Augšdaugavas novads, LV-5447) un 11.aprīlī pulksten 17:00 Augšdaugavas novada kultūras centrā Vārpa (Dobeles iela 30, Daugavpils).

Vietējās rīcības grupas (VRG) kontaktinformācija:

Partnerība “kaimiņi”

Biroja adrese:Tirgus laukums 20, Subate, Augšdaugavas novads

Kontaktpersona: Inga Krekele LEADER administratīvā vadītāja

Tālrunis: 29184640

e-pasts: partneriba.kaimini@gmail.com

Informācija biedrības mājas lapā: www.daugavpils.partneribas.lv sadaļā projektu konkursi

Informācija par projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā:

https://www.lad.gov.lv/lv/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu-elfla-2023-2027

Projekts beidzies, darbs turpinās