Pārdod par brīvu cenu Ford Focus

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība pārdod par brīvu cenu kustamo mantu- automašīnu FORD FOCUS, valsts reģistrācijas numurs FL5299. Automašīnas sākotnējā cena ir 400.00 EUR.

Samaksa par kustamo mantu veicama septiņu dienu laikā. Darījumam piemēro PVN no cenas.

Ar pārdošanas par brīvu cenu un izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 19. kabinetā vai elektroniski pašvaldības tīmekļvietnē https://www.augsdaugavasnovads.lv/pasvaldiba/sabiedriba/ipasumi-majokli/izsoles/kustamas-mantas-pardosanas-izsoles/.

Reģistrēties var Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas 19.kabinetā (darbadienās no plkst.8.00 līdz 15.30), iepriekš pierakstoties pa mob.tel.26357842, no paziņojuma publicēšanas līdz 2023.gada 12.decembra plkst.12.00, iesniedzot pieteikumu

Kustamo mantu var apskatīt līdz izsoles dienai, vienojoties par laiku, iepriekš piezvanot pa tālruni Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas saimniecības pārzinim Edgaram Susējam tālr. 65476815.

Pārdod par brīvu cenu VW Sharan