Parakstīts sadarbības nolīgums ar Nacionālo Polockas vēstures un kultūras muzeju-rezervātu

AKTUĀLI

12. jūnijā Daugavpils novada Kultūras centrā “Vārpa” tika parakstīts sadarbības nolīgums kultūras un tūrisma jomā starp Nacionālo Polockas vēstures un kultūras muzeju-rezervātu un Daugavpils novada domes Kultūras pārvaldi. Nolīgumu parakstīja Polockas muzeja-rezervāta  direktore Tamāra Džumantajeva un Daugavpils novada Kultūras pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne.

Nolīgums paredz abpusēji izdevīgu sadarbību kultūras jomā: dalību reklāmas pasākumos, kas tiks vērsti uz partneru kultūras produktu piedāvājumu vietējā un starptautiskajā tirgū, izstāžu darbinieku pieredzes apmaiņu, plenēru organizēšanu, dalību kopīgajos forumos, tikšanās un konferencēs, tūrisma reklāmas braucienu organizēšanu reģionos, sadarbību ar masu medijiem, ka arī dalību Republikas un reģionālajās izstādēs.

Tāpat puses vienojās veicināt sadarbību jaunu pārrobežu programmu projektu realizācijā. Pateicoties noslēgtajai sadarbībai, muzeja-rezervāta darbinieki atklās sev jaunas Latvijas kultūras lappuses.

Daugavpils novada jaunieši ar īpašām vajadzībām piedalījās nometnē