Par vētras nodarītajiem zaudējumiem izmaksātas kompensācijas jau vairāk nekā 600 tūkstošu eiro apmērā

AKTUĀLI

Par augusta vētras nodarīto zaudējumu kompensēšanu Augšdaugavas novadā no privātpersonām tika saņemti 740 iesniegumi. Atbalstu jau ir saņēmušas 526 personas (kopīgā summa 763 049 EUR, no kuriem izmaksāti jau ap 600 000 EUR), 214 personas saņēma atteikumus, bet 32 iesniegumi vēl tiek apstrādāti. Neapsekots līdz šim ir tikai viens privātīpašums, kur saimnieki nerada iespēju tam piekļūt. Pašvaldības izpilddirektors Pēteris Dzalbe skaidro, ka ir saņemtas arī apmēram 20 sūdzības, kas lielākoties saistītas ar to, ka nav sakārtotas īpašuma tiesības, liedzot saņemt kompensācijas. “Ir daļa neapmierinātas sabiedrības, jo gribēja saņemt vairāk no pašvaldības, taču pašvaldība var palīdzēt tikai fiziskam personām. Labi, ka vismaz šoreiz varējām palīdzēt arī nedeklarētam personām, jo no 526 atbalsta saņēmējiem tikai kādi 10-15%  ir deklarēti Augšdaugavas novadā, pārējie īpašnieki ir Daugavpils iedzīvotāji. Tāpēc šoreiz palīdzējām nevis personām, bet īpašumiem. Ceru, ka nākotnē tiks izstrādāta valstiska pieeja šādiem gadījumiem,” teica P. Dzalbe. 

“Sešiem no vētras cietušajiem pašvaldības īpašumiem pašlaik tiek mainīts jumts. Attiecībā uz pašvaldības ceļiem, gaidām MK rīkojumu par finansējuma piešķiršanu, lai noteiktu, kāds līdzfinansējums nepieciešams un kādā apjomā darbus varēs izpildīt. Ceru, ka līdz ziemai varēsim sakārtot visus ceļu posmus, kas cietuši no plūdiem un augusta vētras,” teica P. Dzalbe. 

Ministru Kabinets 10. oktobrī pieņēma lēmumu kompensēt Augšdaugavas novadam 90% apmērā fizisko personu pieteikumus, kas bija saņemti pirmajā kārtā līdz 8. septembrim – 531 326,8 EUR, 100% apmērā vētrā cietušo objektu atjaunošanas izdevumus – 781 390,4 EUR un 100% apmērā ar vētras postījumu saistīto atkritumu apsaimniekošanu – 47 749,83 EUR.

Savukārt no Zemkopības ministrijas pagaidām neesot nekādas atbildes reakcijas, lai sniegtu palīdzību augusta vētrā cietušajiem zemniekiem, teica domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins.

Diemžēl arī vairākas mazāka mēroga vētras šoruden ir radījušas novadā jaunus postījumus. Otrajā oktobra nedēļas nogalē, krītot kokam, sadauzīta vērtīga laterna Juzefovas parkā. Augšdaugavas novada domes priekšsēdētājs uzskata, ka par situācijām, kurās krīt veci koki, vislielākā atbildība jāuzņemas Dabas pārvaldei, jo tā nedod atļauju izzāģēt parkos avārijas stāvoklī esošos kokus: “Dabas pārvalde atbild, lai nelaižam tur staigāt cilvēkus, bet parks taču ir paredzēts, lai cilvēki tur atpūstos un pavadītu laiku!” Pašvaldība iespēju robežās apseko kokus, kas var apdraudēt ēkas, un tos izzāģē.

Atkritumi jāšķiro un jānodod, nevis jāizmet dabā