Par uzņemšanu Naujenes Mūzikas un mākslas skolā

AKTUĀLI

Naujenes Mūzikas un mākslas skola

Daugavas 29, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov., 65450287, nmms@inbox.lv

2017./2018. mācību gads

Mūzikas nodaļa

Uzņem 6-13 gadus vecus audzēkņus šādās izglītības programmās:

Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle, Klavierspēle;

Pūšaminstrumentu spēle – Klarnetes spēle, Saksofona spēle, Trompetes spēle, Eifonijas spēle;

Stīgu instrumentu spēle – Vijoļspēle.

Konsultācijas no 14. augusta līdz 30. augustam.

Mākslas nodaļa

Uzņem 7-13 gadus vecus audzēkņus.

Visi mākslas nodaļas apgūst šādus mācību priekšmetus: Zīmēšana, Gleznošana, Kompozīcija, Mākslas valodas pamati, Darbs materiālā, Veidošana, Papīra plastika.

Konsultācijas no 14. augusta līdz 30. augustam.

Skolas absolventi saņem Diplomu par profesionālo ievirzes izglītības programmas apguvi.

Visā Latvijā ir sākusies dabas skaitīšana