Par Starptautisko bērnu aizsardzības dienu Medumos

AKTUĀLI

1. jūnijā bērni, jaunieši, viņu vecāki un vecvecāki sanāca uz Medumu pagasta parka estrādi, kur notika pasākums veltīts Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai “Šurum burum - prieku uzbur!”.

Pasākumā tika piedāvātas dažādas iespējas pēc vēlmes, kā pavadīt piektdienas pēcpusdienu. Pirmkārt, visi interesenti tikai aicināti doties “Dabas medībās”, kurā vajadzēja pielietot visas 4 maņas - redzi, tausti, ožu, dzirdi, lai izpildītu “Dabas medības” kartiņā ierakstītos uzdevumus - atrast zirnekli, sadzirdēt vēju, pasmaržot zāli, sataustīt zemi u.c. Bija iespēja arī izmēģināt sevi, spēlējot dažādas lielformāta spēles, iziet sajūtu taku, kura bija izveidota no dažādiem materiāliem ar dažādām tekstūrām kā kastaņi, čiekuri, siens, kociņi. Paralēli norisinājās divas meistarklases, kuras ietvaros varēja izkrāsot lauku akmeņus ar dažādu stilizētu paraugu palīdzību, kā arī izveidot no koka zariņiem personīgo plostiņu, kuru varēja palaist brīvā peldēšanā pa Medumu ezeru. Kad visi uzdevumi tika veikti - bērniem tika piedāvāts ar krāsainiem krītiņiem uz Medumu pagasta parka estrādes laukuma uzzīmēt to, kas viņiem visvairāk patīk vai garšo, tādējādi pelēcīgais laukums tika pārpildīts ar daudziem košiem bērnu zīmējumiem.

Kopumā “Šurum burum - prieku uzbur!” pagāja ļoti raiti un daudzveidīgi, bet no visām piedāvātajām aktivitātēm visvairāk bērniem patika doties dabas medībās.

Lielu pateicību jāizsaka visiem brīvprātīgajiem, kuri palīdzēja šajā piektdienas pēcpusdienā - Jevģēnijai Kaļinčukai, Diāna Mikulanei, Viktoram Andruškevičam, kā arī citiem, kuri ieguldīja savu laiku pasākuma teritorijas sagatavošana un sakopšanā. Īpašu pateicību izsakām Naujenes Kultūras centram, kuri sarūpēja materiālus šī pasākuma realizācijai.

Informāciju sagatavojusi:
Elizabete Poddubnova
Medumu pagasta Tautas nama vadītāja

Foto - Diāna Mikulane

 

 

Domes sēde