Par publisko apspriešanu Višķu pagastā

AKTUĀLI

Višķu pagasta pārvalde ierosina publisko apspriešanu par atļauju izcirst kokus ārpus meža teritorijas: 1) Vienu kļavu Višķu pagasta Višķu kapos.
Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Višķu pagasta pārvaldē (Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag.) no 2017. gada 30. janvāra līdz 2017. gada 20. februārim. Publiskā apspriešana notiks Višķu kapos, 21. februārī plkst. 9.00.
Pieņemts pašvaldības 2017.gada budžets