Par plūdiem Daugavpils novadā

AKTUĀLI

Kā informē Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektores vietnieks Aleksandrs Aizbalts, šobrīd ūdens līmenis Daugavā ir 5.63 metri (08.03.2017.dati). Prognozē, ka tuvākajās dienās ledus varētu izkustēties pie Nīcgales pirmās saliņas, kurā šobrīd ir izveidojies ledus sablīvējums. Visticamāk, šis ledus turpinās virzīties līdz Nīcgales baznīcai, kur ledus atkārtoti varētu sablīvēties tur esošo divu saliņu dēļ. Tieši sablīvējums pie otrā šķēršļa var paaugstināt ūdens līmeni līdz 7-7,5 metriem. A.Aizbalts informē, ka ledus biezums šobrīd ir aptuveni 50 cm, tā struktūra ir kristalizējusies un viegli lūstoša.

Šobrīd pārplūduši ceļi ir Sventes pagasta teritorijā, Piedaugavas, Aizupes un Nīcgales ciemos, kā arī applūduši divi piebraucamie ceļi uz Ribaku ciemu Līksnas pagastā. Applūst arī vasarnīcu kooperatīvs “Ļūbaste” un daļēji - “Maļutki”.

Balstoties uz pieejamo informāciju, Baltkrievijā pie Verhņedvinskas ledus vairs nav, Vitebskā ledus vakar ir izkustējies, savukārt Polockā ir sakrājušies vižņi. Šis ledus varētu sasniegt Latviju nākamnedēļ.

Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska apstiprina, ka tika sasaukta civilās aizsardzības komisijas sēde, kurā visi atbildīgie dienesti pauda gatavību iespējamo plūdu situācijai. “Pašvaldībām vairs nav tiesību izsludināt ārkārtas situāciju, to var darīt tikai valsts. Ja būs šāda vajadzība, mēs to lūgsim, kā tas tika darīts 2013.gadā. Kamēr nav izsludināta ārkārtas situācija, nevar veikt arī iedzīvotāju piespiedu evakuāciju.”

 Patlaban visi Daugavpils novadā applūstošo teritoriju tuvumā dzīvojošie cilvēki ir brīdināti par palu draudiem.

Aktuālais par gada diferencēto neapliekamo minimumu