Par plānotajiem mājokļu renovācijas projektiem

AKTUĀLI

Kā preses konferencē pastāstīja Īpašuma daļas vadītāja Ilze Raščevska, šogad novadā tiek plānots piešķirt līdzfinansējumu 100 000 eiro apmērā energoefektivitātes pasākumu veikšanai. Dotajā brīdī līdzfinansējums piešķirts divām novada daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām - 18. novembra ielā 422 Vecstropos apkures sistēmas renovācijai 13 768 eiro apmērā un Vienības ielā 7 Lociku ciemā gala sienu siltināšanai 6 524 eiro apmērā.

Uz šī gada 1. jūniju pašvaldības energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju reģistrā ir vēl viens pieteikums no dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības “Mežmala” par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 18. novembra ielā 387 Vecstropos bēniņu pārseguma un gala sienu siltināšanu, kur prognozētais piešķirtā līdzfinansējuma apjoms ir 26 719 eiro. Taču konkrēta summa tiks precizēta pēc iepirkuma veikšanas. Arī citi vēl var paspēt pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam, jo energoefektivitātes pasākumiem ir palikuši neizmantoti vēl 53 000 eiro no plānotajiem līdzekļiem.

Tāpat spēkā ir stājušies grozījumi Saistošajos noteikumos par pašvaldības līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumiem, līdz ar ko veiktas izmaiņas atbalstāmajās izmaksās. Vēl arvien 100 % apmērā tiek segta energoaudita pārskata un tehniskās dokumentācijas sagatavošana un vēl 75 %  no faktiskajām izmaksām, bet ne vairāk kā 30 000 eiro apmērā, bēniņu pārseguma siltināšanai un jumta nomaiņai. Ir samazinātas atbalstāmās izmaksas apkures sistēmas renovācijai – 50 %, bet ne vairāk kā 30 000 eiro apmērā. Izmaiņas skārušas arī ārējo sienu siltināšanai piešķiramo līdzfinansējuma apjomu – tagad tie ir 75 %, bet ne vairāk kā 50 000 eiro apmērā, savukārt gala sienu siltināšanai atbalstāmās izmaksas sastāda 50 % no faktiskajām izmaksām.

Olga Davidova

 

Bērnības svētki Maļinovā