Par Medumu pagasta jauniešu aktivitātēm rudens nogalē

Jaunatnei

Savas rudenīgās dienas Medumu pagasta jaunieši pavadīja aktīvi un pilnā sparā gatavojās Latvijas simtgades svētkiem.

Visu oktobri jaunieši gatavojās pasākumam “Medumu vēsture fotogrāfijās”, kas notika 4. novembrī par godu Latvijas simtgadei. Pasākuma programmā tika iekļautas Diānas Mikulanes un Jevgeņijas Kalinčukas foto izstādes “Medumi. Gadalaiki.” atklāšana, foto orientēšanās pa vēsturiskiem objektiem Medumu ciematā, Artūra Gabrāna dokumentālās filmas par Medumu pagastu “Tur, kur dzimtene” demonstrēšana, kā arī, lai sasildītu viesus pēc foto orientēšanās, tika sarūpēta silta maltīte. Foto izstādē eksponētajos darbos tika parādīts kā mainījās Medumu pagasta dzīve un daba sagaidot Latvijas simtgadi. Pasākuma viesi ar lielu interesi iesaistījās foto orientēšanā, kuras laikā viņi uzzināja daudz ko jaunu par Medumu pagastu un tā vēsturi. Pasākumā piedalījās Demenes, Vecsalienas, Kalkūnes un Sventes pagasta jaunieši.

Oktobra mēneša beigās jaunieši piedalījās intelektuālajā spēlē Daugavpils novada jauniešiem. Spēles jautājumi deva iespēju pārbaudīt savas zināšanās, loģiku un atjautību.

Jaunieši piedalījās arī strukturētajā dialogā “Kafija ar politiķiem”, kurš notika 1. novembrī Daugavpils novada Kultūras centrā “Vārpa”. Jaunieši pauda savu viedokli un ar lielu interesi uzdeva jautājumus, lai kopā ar Daugavpils novada deputātiem meklētu risinājumus, kā uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti reģionā. Pēc diskusijas jaunieši tika sadalīti nelielās grupiņās un meklēja risinājumus piecās aktuālās jomās – darbs un atalgojums; sports, kultūra un izklaide; uzņēmējdarbības veicinošie pasākumi; izglītība un izaugsme; sadarbības uzlabošana starp jauniešiem un pašvaldību.

2.novembrī jaunieši viesojās sadraudzības vakarā Salienas pagastā “Ciemos pie zombijiem”. Pirms pasākuma tika uzdots mājas darbs, kurā vajadzēja parādīt, kā jaunieši svin “Halloween” svētkus Latvijā. Medumu jaunieši uzdotajam mājas darbam pievērsās cītīgi un regulāri mēģināja savu priekšnesumu sanākot jauniešu centrā. Jau pašā sadraudzības vakarā “Ciemos pie zombijiem” visiem klātesošajiem jauniešu sagatavotais priekšnesums bija ļoti iepaticies. Vēlamies pateikties Salienas pagasta jauniešiem par organizēto pasākumu un viesmīlību.

11.novembrī medumieši kā jau katru gadu iesaistījās Lāčplēša dienai veltītajā Lāpu gājienā Daugavpilī. Kopības gars gājienā vienoja gan Medumu pagasta jauniešus savā starpā, gan visus Daugavpils novada un pilsētas iedzīvotājus.

Svarīgi ir arī atzīmēt, ka Medumu pagasta jauniete Jevgeņija Kalinčuka šajā periodā ieguva 2 pateicības rakstus – viens pateicības raksts tika pasniegts Daugavpils novada izglītības iestāžu Goda dienā par labām un teicamām sekmēm mācībās, aktīvu iesaistīšanos ārpusstundu aktivitātēs un skolas pārstāvēšanu novadā un valstī, kā arī sava dzimtā pagasta Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienas pasākumā “Manai dzimta tēvu zeme” Jevgeņijai tika izteikta pateicība par aktīvu brīvprātīgo darbu pagasta kultūras un jauniešu dzīvē.

Informāciju sagatavojusi:
Jevgeņija Kalinčuka
Medumu pagasta jauniete

Foto - R.Vaņkovs, J.Kalinčuka, D.Mikulane, E.Poddubnova

Naujenes sirdspuksti Latvijai