Par kuģošanas līdzekļu drošības pārbaudi un reģistrāciju

AKTUĀLI

Pašvaldībās pasažieru pārvadājumi pa ūdeņiem (upēm, ezeriem u.tml.) komerciālos nolūkos notiek tikai ar tādiem kuģošanas līdzekļiem, kuri ir reģistrēti Jūras administrācijas Latvijas Kuģu reģistrā (turpmāk – Kuģu reģistrs).

Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Jūras kodeksa 8. panta otrās daļas 1. punktā noteiktos kuģošanas līdzekļus, kuri pārvadā pasažierus komerciālā nolūkā, ir jāreģistrē Kuģu reģistrā. Reģistrācija Kuģu reģistrā paredz, ka tiek veikta kuģa pārbaude, lai pārliecinātos par tā atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām – kuģa un tā aprīkojuma drošību, apkalpes kvalifikāciju un prasmi rīkoties avārijas situācijās.

Vienlaikus vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma (turpmāk – JPJDL) 65. pantā noteikto par kuģa ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu ir paredzēta administratīvā atbildība, proti, atbilstoši JPJDL 65. panta otrajai daļai par reģistrācijai pakļauta kuģa ekspluatēšanu, ja tas nav reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ir paredzēta administratīvā atbildība, uzliekot naudas sodu kuģa vadītājam no divsimt līdz četrsimt naudas soda vienībām.

Administratīvā pārkāpuma procesu par JPJDL 65. panta otrajā daļā (par pārkāpumiem iekšējos ūdeņos, kuri izdarīti ar kuģi, kas nav pakļauts ISM kodeksa prasībām), 66. pantā (par pārkāpumiem, kurus izdarījis kuģošanas līdzekļa vadītājs iekšējos ūdeņos), 67., 68., 69. pantā, 70. panta septītajā, astotajā, devītajā un desmitajā daļā (par pārkāpumiem, kurus izdarījis kuģošanas līdzekļa vadītājs iekšējos ūdeņos), 71. pantā (par pārkāpumiem iekšējos ūdeņos) veic Valsts policija vai pašvaldības policija.

Aicinām attiecīgo kuģošanas līdzekļu īpašniekus vērsties VSIA “Jūras Jūras administrācija” Kuģu reģistrā pa tālruni: 67062162 vai 67062165, e-pasts kr@lja.lv un Kuģošanas drošības inspekcijā pa tālruni: 67062166 vai 67062168, e-pasts kdi@lja.lv, lai veiktu nepieciešamās darbības saistībā ar kuģu drošības pārbaudi un reģistrāciju.

Izsludināta pieteikšanās inovatīvu biznesa ideju konkursam Latgalē “Nākotnes atslēga 2023”