Par informācijas sniegšanu iedzīvotājiem

AKTUĀLI

"Conexus Baltic Grid" Gāzes pārvalde, kas nodrošina pārvaldes gāzesvadu ekspluatāciju valsts teritorijā, atgādina, ka Daugavpils novada teritoriju šķērso pārvaldes gāzesvads vai tā objekta aizsargjosla. Informācija par pārvaldes gāzesvadu un to objektu aizsargjoslām, saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargjoslās Informācija iedzīvotājiem par rīcību iespējamās pārvaldes gāzesvada avārijas gadījumā un veicamajiem aizsardzības pasākumiem

Sešas komandas spēkosies Daugavpils novada telpu futbola čempionātā