Par Dzimtsarakstu nodaļas darba laiku

AKTUĀLI

15.decembrī Daugavpils novada Dzimtsarakstu nodaļa strādā līdz plkst.10.00. Dzimšanas un miršanas faktus var reģistrēt Daugavpils pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā (Raiņa ielā 27, Daugavpilī) no plkst. 9.00 -12.00 un no plkst. 14.00-16.00, tālr.65425515; 65476778;65425056.

Ziemassvētku darbnīca