Par dabas aizsardzības plāniem Nīcgalē un Silenē

AKTUĀLI

2018. gadā Daugavpils novadā tiek uzsākta dabas aizsardzības plānu izstrāde aizsargājamo ainavu apvidum “Nīcgales meži” un  dabas parkam “Silene”. Tās ir Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, sauktas arī par Natura 2000.

Šī gada 30. janvārī notika sanāksme, kurā piedalījās pārstāvji no Daugavpils novada domes, Dabas aizsardzības pārvaldes, Skrudalienas, Demenes un Nīcgales pagastiem, kā arī plānu izstrādātāji, lai kopīgi spriestu par plānu izstrādes uzsākšanu.

Dabas aizsardzības jeb apsaimniekošanas plāna uzdevums ir sabalansēt dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības, zemes īpašnieku un citas intereses tā, lai tiktu saglabātas teritorijas unikālās dabas un kultūrvēsturiskās vērtības. Dabas parkam  “Silene” apsaimniekošanas plāns tiek izstrādāts pirmo reizi, savukārt aizsargājamo ainavu apvidum “Nīcgales meži”  esošā dabas aizsardzības plāna darbības termiņš beidzas 2019. gadā.

Šāda plānošanas dokumenta izstrāde nenozīmē kādu jaunu aizsargājamu teritoriju veidošanu, bet tas palīdz valsts un pašvaldības iestādēm, kā arī privātīpašniekiem precīzāk apzināt kā esošā apsaimniekošana ietekmē dabas vērtības un to aizsardzības stāvokli, kā arī dod iespēju zemes īpašniekiem uzzināt kāpēc šāda aizsargājama dabas teritorija ir izveidota un iesaistīties tās apsaimniekošanas plānošanā.

Visi interesenti aicināti piedalīties informatīvās sanāksmēs, kuras plānotas martā. Aizsargājamo ainavu apvidum “Nīcgales meži” 20.martā plkst. 11:00 Daugavpils novada domē un dabas parkam “Silene” 27. marts, plkst. 11:00, Demenē.

Dabas aizsardzības plānu izstrāde notiek Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta "Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā" jeb "Dabas skaitīšana" ietvaros. 5.4.2.1/16/I/001

Māra Melnbārde
Projekts "Dabas skaitīšana"
Projekta vadītājas asistente

 

www.skaitamdabu.gov.lv/

www.daba.gov.lv

 

Paziņojums par sanāksmi