Par brīvprātīgo darbu Latgalē

Jaunatnei

20.septembrī Daugavpils novada domes jaunatnes lietu speciālistiem bija iespēja piedalīties un dalīties ar savu pieredzi informatīvajā seminārā “Rokam dziļāk brīvprātīgajā darbā”, kuru organizēja Latgales plānošanas reģions.

Semināra laikā tika izrunāts par brīvprātīgā darba organizēšanu vietējā līmenī, Eiropas brīvprātīgo darbu, par klupšanas akmeņiem un veiksmes stāstiem. Situācija pašvaldībās atšķiras, tomēr tika nonākts pie secinājuma, ka brīvprātīgā darba kustība ir jāpopularizē un jāveicina plašāka sadarbība starp struktūrām katras pašvaldības iekšienē šī jautājuma virzīšanā uz priekšu. Jauniešiem ir jāsniedz vairāk informācijas par brīvprātīgā darba nozīmi un iespējām, jāveido sistēma, kas ļautu brīvprātīgo darbu padarīt nozīmīgu arī potenciālajiem algota darba devējiem. Brīvprātīgais darbs ir iespēja jauniešiem izpausties sev interesējošā nozarē, attīstīt savas prasmes un iemaņas, kā arī veikt sabiedriski nozīmīgu darbu.

Darbs pie brīvprātīgā darba attīstības Latgalē tiks turpināts. Visa pamatā ir sadarbība un dalīšanās ar pieredzi.

Milāna Loča
Foto: Latgales plānošanas reģions

Notiks ZS 34. ArtBN apmācības