Par aktuālo situāciju pašvaldības ceļu pārbūvē Vabolē, Kalupē un Višķos

AKTUĀLI

Projekta “Daugavpils novada pašvaldības ceļu pārbūve” ietvaros, piesaistot Lauku atbalsta dienesta finansējumu, šogad tiek pārbūvēti ceļu posmi piecos pagastos. Šobrīd darbi pie pašvaldības grants ceļiem turpinās Vaboles, Kalupes un Višķu pagastā. Par aktuālo preses konferencē stāstīja pašvaldības izpilddirektores vietnieks Aleksandrs Aizbalts.

Diemžēl doto ceļu posmu pārbūves darbus nedaudz iekavē klimatiskie apstākļi. Taču, neraugoties uz to, pēc divām nedēļām ceļa posmu Vaboles pagastā jau varēs pieņemt ekspluatācijā. Intensīvi darbi šonedēļ norisinās Kalupes pagastā, jo darbus konkrētā ceļa posmā apgrūtinājis gan reljefs, gan veicamo darbu apjoms. Negatīvu ietekmi arī te atstājuši klimatiskie apstākļi. Šos darbus savukārt tiek plānots pabeigt līdz decembra mēnesim.

“Arī ceļa posmā Višķu pagastā norit darbi, kur ceļa klātne vienā vietā ir jāpaceļ par 1,8 metriem, kā arī nomaiņai paredzēta viena caurteka. Darbs ir jāizdara ātri, jo šis ceļš ilglaicīgi nevar tikt slēgts; pa to kursē gan skolēnu autobuss, gan netālu no tā atrodas koksnes pārstrādes cehs, kuram regulāri ir jāveic materiālu piegāde. Dotā ceļa posma pieņemšana ekspluatācijā arī tiek plānota uz decembri. Darbus veic SIA “Binders”, kas sevi labi pierādījusi un cerēsim, ka darbi tiks pabeigti laikā”, tā A. Aizbalts.

Preses pārstāvji uzdeva jautājumu par slikto valsts ceļa V-687 Vecpils – Biķernieki - Bramanišķi stāvokli Biķernieku pagastā. Sakarā ar ceļa slikto stāvokli ir uztraukušies pagasta iedzīvotāji, kuriem jāmēro šis ceļa posms katru dienu. Kā atzina pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika, jautājums par šī ceļa stāvokli novadā ir vissāpīgākais. Tas ir arī vienīgais ceļš, kas savieno pagasta centru ar novada pašvaldību, kur ir asfalta segums. “Vairākkārt esam aktualizējuši jautājumu par to, lai šis ceļš tiktu iekļauts plānā, bet VAS “Latvijas valsts ceļi” to nav izdarījuši. Ceļa uzturētāji šo ceļu ļoti bieži greiderē, taču beidzot šis jautājums būtu jārisina pamatīgi un ceļš jāatjauno. Visas sarunas beidzās ar to, ka šis ceļš varētu tikt izrenovēts līdz 2019. gadam. Pilnīgi saprotu radušos situāciju, jo daudzi skolotāji uz Biķernieku pamatskolu brauc tieši no pilsētas, tāpat pa ceļu kursē arī reisa autobusi un tiek veikti skolēnu pārvadājumi. Situācija tiešām ir kritiska. Mēs ļoti ceram uz gaidām, ka jautājums par šī ceļa rekonstrukciju tiks pārnests no plāniem 2019. gadam uz nākamo, 2018. gadu”, tā jautājumu komentēja V. Kezika.

Pasākums "Latvijai 99"