Par aktualitātēm saimnieciskajā darbībā

AKTUĀLI

Preses konferencē Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektores vietnieks Aleksandrs Aizbalts ziņoja par aktualitātēm saimnieciskajā darbībā.

Ambeļu ciemā ir noslēgusies jaunas artēziskās akas izbūve, jo vecā, kas ciemā darbojās kopš 1966. gada, atradās avārijas stāvoklī. Vaboles pagastā nomainītas ūdens atdzelžošanas iekārtas, un pašlaik tiek veiktas ūdens analīzes, lai uzzinātu, kā jaunā aka darbojas. Drīz iesāksies būvdarbi arī Vaboles pagasta Skrindu dzimtas muzejā un bibliotēkā, kur tiks veikts ēkas jumta un fasādes remonts, savukārt daudzdzīvokļu mājā Parka ielā 2 paredzēta jumta seguma nomaiņa.

Naujenes pagasta Kraujas ciemā pavisam drīz noslēgsies Daugavas ielas rekonstrukcija, pašlaik notiek labiekārtošanas darbi, ceļa zīmju uzstādīšana un brauktuvju iezīmēšana.

Noslēgts līgums par Maļinovas ciema Rēzeknes ielas rekonstrukciju ar SIA “Latgales ceļdaris”, pašlaik noris būvatļaujas saņemšanas procedūra.

Naujenes pagasta kultūras centrā notiek iekšējo telpu renovācija, kā arī jumta seguma atjaunošana un elektroinstalācijas nomaiņa, savukārt Naujenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrā tiek veikta jumta seguma nomaiņa.

Demenes ciemā notiek artēziskās akas būvniecība, kā arī šonedēļ tiks noslēgts līgums par divu apkures katlu nomaiņu.

Līksnas pagasta svētki "Mans pagasts - mans prieks"