Par aktualitātēm nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanā

AKTUĀLI

Daugavpils novada pašvaldībā ir veikta nekustamā īpašuma nodokļa 2018. gadam aprēķināšana. Kopumā nodoklis aprēķināts 1,28 milj. eiro apmērā, t.sk. nodoklis par neapstrādāto lauksaimniecībā izmantojamo zemi 74 tūkst. eiro, par ko nodokļu maksātājiem ir nosūtīti 27 tūkst. maksāšanas paziņojumi papīrā un 5 tūkst. - e-maksāšanas paziņojumi. Ja ņem vērā, ka 2018. gada budžetā plānoti NĪN ieņēmumi 1,17 milj. eiro apmērā, tātad aprēķins plānotos ieņēmumus pārsniedz tikai par 9,5%. Kā preses konferencē secināja Budžeta nodaļas vadītājs Jānis Vanags, turpmāk, lai nodrošinātu budžeta izpildi, ir jāveic aktīvs darbs ar debitoriem.

“Iepriekšējā gadā darbs ar debitoriem bija veiksmīgs un produktīvs, jo gadu no gada kopējais nodokļa parāda apjoms samazinās. Piemēram, 2017. gada laikā parāda apjoms ir samazinājies par 27 tūkst. eiro. Runājot par darbu ar nodokļa nemaksātājiem, jāņem vērā, ka liela daļa parādu ir bezcerīgi, piemēram, mirušo personu nodokļu parāds pašvaldībai ir aptuveni 100 tūkst. eiro, maksātnespējīgo fizisko un juridisko personu parāds sastāda 45 tūkst. eiro, parādu masu 10 tūkst. eiro apmēra veido personu parādi, kas ir mazāki par 15 eiro un kurus piedzīt nav tiesību”, tā J. Vanags.

Runājot par NĪN administrēšanas modeli kopumā, der atgādināt, ka 2017. gada beigās tika veikta nodokļa administrācijas restrukturizācija un nodokļu inspektoru skaits samazināts  līdz 6. Nodokļu inspektoru darba vietas tagad atrodas Naujenes, Maļinovas, Vaboles, Kalkūnes, Tabores un Demenes pagastu pārvaldēs, un katrs nodokļu inspektors apkalpo 2 līdz 4 pagastu iedzīvotājus. Primāri zonējums tika veidots ar mērķi nodrošināt nodokļu inspektoriem iespējami līdzīgas slodzes.

Tā kā katram nodokļu inspektoram ir jāsagatavo aptuveni 4,5 tūkst. maksāšanas paziņojumu, to drukāšanu, šķirošanu, iepakošanu, aplokšņu apdruku un nodošanu nosūtīšanai, kopš šī gada šie pakalpojumi uzticēti ārpakalpojumu sniedzējam. Diemžēl zemes nomas maksas rēķinu nosūtīšanai šāds risinājums tehniski vēl nav iespējam, tāpēc zemes nomnieki, atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, nomas maksas rēķinus saņems ar atsevišķu vēstuli.

Jāpiebilst, ka neatkarīgi no tā, vai attiecīgajā pagasta pārvaldē ir nodokļa inspektors, katrā pagasta pārvaldē ir iespējams samaksāt nodokli skaidrā naudā, vai, ja pārvaldē ir POS termināls, arī ar bankas norēķinu karti un nekustamā īpašuma nodokļa saņēmējs ir pagasta pārvaldes, kuras teritorijā atrodas nekustamais īpašums.

Informāciju sagatavoja:
Jānis Vanags 

Radošā darbnīca Maļinovā "Lūk, pavasaris ir klāt!"