Panākumi Venden mākslas konkursā

AKTUĀLI

Lai aktualizētu jautājumu par pastāvošo ūdens resursu krīzi pasaulē un veicinātu sabiedrības izpratni par nepieciešamību situāciju steidzami uzlabot,VENDEN, jau trešo gadu pēc kārtas organizēja bērnu zīmējumu konkursu par tēmu "Ūdens mūsu pasaulē".

Konkursā piedalījās pirmsskolas izglītības iestādes un izglītības iestādes, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas, no visas Latvijas. Šogad konkursā tika saņemti 5500 zīmējumi no 421 izglītības iestādes.

Špoģu Mūzikas un mākslas skolas interešu izglītības  grupas bērni - pirmsskolēni arī piedalījās Venden rīkotajā konkursā.

Pauls Putniņš un Roberts Kaluga kļuva par konkursa diplomandiem, kā arī Pauls Putniņš ieguva veicināšanas balvu no konkursa rīkotājiem. Gan Roberta Kalugas darbs, gan Paula Putniņa darbs rotās Venden kalendāru.

Apsveicam jaunos māksliniekus un skolotāju Vitu Kāpostiņu  - Tuči par veiksmīgu dalību konkursā.

Atvērtās nodarbības peldēšanā Ilūkstes peldbaseinā