Panākumi konkursā “No baroka līdz rokam”

AKTUĀLI

Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls – konkurss „No baroka līdz rokam” tiek rīkots jau vairākus gadus ar mērķi sekmēt bērnu un jauniešu pilsonisko līdzdalību, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā lietpratību, iesaistoties Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un kopšanā.

Konkurss tiek rīkots vairākās kārtās. 1. kārtas video konkursam no Augšdaugavas novada izglītības iestādēm pieteicās 15 dažādi mūzikas kolektīvi: trīs vokāli instrumentālie ansambļi, viens instrumentālais ansamblis, viens tautas mūzikas ansamblis, desmit popgrupas.

2. kārta notika 13. februārī Rēzeknē, kur pulcējās Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāla –konkursa „No baroka līdz rokam” Latgales reģiona dalībnieki. Augšdaugavas novadu konkursā 2. kārtā pārstāvēja 13 kolektīvi no desmit izglītības iestādēm.

Par augstākās pakāpes laureātiem kļuva Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas popgrupa “MIX” vecākā grupa (vad. D. Paukšte un S. Paukšte) un Špoģu Mūzikas un mākslas skolas vokāli instrumentālais ansamblis “Mi#” (vad. V. Ļeonovičs).

Par 1. pakāpes laureātiem kļuva Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra vokāli instrumentālais ansamblis “Citplanētieši” (vad. A. Slobažaņina), Lāču pamatskolas popgrupa “Šūpoles” (vad. A. Lukašenoka), Sventes vidusskolas popgrupa “Presto” un instrumentālais ansamblis “Con Brio” (vad. N. Ogurcova), Špoģu vidusskolas popgrupa (vad. G. Pētersone), Špoģu Mūzikas un mākslas skolas vokāli instrumentālais ansamblis „Bulta” (vad. V. Ļeonovičs).

Savukārt 2. pakāpes diplomus saņēma Biķernieku pamatskolas popgrupa “Stariņi” (vad. O. Klimanska), Laucesas pamatskolas popgrupa “Silene” (vad. I. Kralika), Randenes pamatskolas popgrupa “Kopā” (vad. L. Sauleviča), Vaboles pamatskolas popgrupa (vad. K. Paukšta) un tautas mūzikas ansamblis “Kanči” (vad. S. Giptere).

Apsveicam visus dalībniekus un skolotājus ar panākumiem! Lepojamies un vēlam veiksmi arī turpmāk!

Konkursu rīko Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar pašvaldībām, izglītības un kultūras iestādēm.

✎Inese Zuģicka, Izglītības pārvaldes metodiķe

Laimes pogas Valentīndienas ieskaņai