Panākumi festivālā “Raduga sozvučij”

AKTUĀLI

Jau trešo reizi Naujenes Mūzikas un mākslas skolas audzēkni piedalījās starptautiskajā ansambļu mūzikas festivālā “Raduga sozvučij” Šarkovščinas pilsētā Baltkrievijā.
Arī šogad skolas ansamblis pedagoģes Tatjanas Jukumas vadībā pierādīja, ka jaunieši ir atklāti jebkuriem radošiem izaicinājumiem un nopelnīja festivālā II kārtas Diplomu.
Paldies skolas vadībai, skolotājiem, audzēkņiem un viņu vecākiem par atsaucību un gatavību piedalīties konkursā, jo tā ir lieliska iespēja attīstīt ansambļa muzicēšanas tradīcijas, skatuvisko pieredzi, veicinot kolektīva radošo darbību un attīstību.

Informāciju sagatavojusi NMMS lietvedības sekretāre Jeļena Vasiļjeva

Mūzikas skolas Viimsi (Igaunija) koncerts