Palīdzēt pat tad, kad nav iespējams

AKTUĀLI

Daugavpils novada domes sociālie darbinieki par savu kolēģi Innu Suvorovu izsakās ļoti pacilājoši. Viņa tiek raksturota kā universāls sociālais darbinieks, kas spēj atrast pieeju jebkurai sociālai grupai. Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova saka, ka Inna palīdzēs arī tad, kad šķiet, ka palīdzēt nav iespējams.

Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadienā Daugavpils novada dome pasniedz Atzinības rakstus par nopelniem un ieguldījumu novada attīstībā, pašvaldības un valsts pārvaldes darbā, veselības aizsardzībā, kultūrā, izglītībā, zinātnē, sociālajā aprūpē, uzņēmējdarbībā, sportā un sabiedriskajā darbā. Šogad ar Atzinības rakstu tiek apbalvota arī Demenes pagasta sociālā darbiniece Inna Suvorova.

Par darbu sociālajā nozarē

Viņas gaitas Sociālajā dienestā iesākās 2006. gadā, un jau 14 gadus Inna veic sociālo darbu Demenes pagastā, Demenes Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrā. Darbs šajā nozarē ir izaicinājumu pilns – ir jāpalīdz dažāda gadagājuma cilvēkiem – gan veciem, gan jaunajiem. ”Jāmāk risināt krīzes situācijas, jāiedziļinās cilvēku problēmās, jāatrod pareizs vārds, lai spētu motivēt tos, kas atrodas šķietamā bezizejas situācijā,” saka Inna. Sociālajam darbiniekam ir jāintegrē sabiedrībā un jārehabilitē sociālajā vidē arī atkarīgos, cietušos no vardarbības, invalīdus u.c. sociālās grupas.

Lielākoties cilvēki palīdzību prasa paši, jo visi apkārt dzīvojošie ļaudis un viņu problēmas ir jau sen zināmi. Ar katru cilvēku kontakts tiek veidots individuāli, jo tādas ir arī cilvēku vajadzības. Vissarežģītākā kategorija ir tie vecie ļaudis, kuriem nav palicis tuvu cilvēku vai radinieku – ne brāļu, ne sievas vai vīra, un nav arī bērnu. Viņus ir ne tikai jāatbalsta morāli, bet arī jāapkopj. ”Ļoti lielu palīdzību darbā veic arī meitenes, kas strādā pagājušogad atklātajā mobilajā brigādē, kā arī šogad atjaunotajā paaudžu namā,” atzīst sociālā darbiniece. Mobilā brigāde dodas uz mājās pie vientuļajiem novada ļaudīm un veic pilnu apkopšanu, tostarp uzkopj māju, savukārt paaudžu nams izveidots ar mērķi nodrošināt palīdzību vecāka gadagājuma cilvēkiem, kā arī tiem, kuriem ir kustību traucējumi, kas paši nevar sevi apkopt. Gadās problēmas arī ar pusaudžiem, lielākoties no trūcīgām ģimenēm.

Svarīgs arī kolēģu atbalsts

Kādreiz Inna bija strādājusi par pirmsskolas izglītības skolotāju. Taču vēlāk pienāca laiki, ka vietējo bērnudārzu aizvēra. Pateicoties Demenes pagasta Sociālo pakalpojumu centra vadītājai Regīnai Tamanei, viņa spēja pieņemt jaunu izaicinājumu – kļūt par sociālo darbinieci. Jau nobrieduša cilvēka vecumā nācās veltīt četrus gadus mācībām, lai apgūtu sociālā darba nianses un spētu kļūt par profesionāli, kā arī sava veida psihologu, jo sociālajā darbā tas ir ļoti būtiski. Ievērojamu atbalstu viņa saņem no kolēģiem - Demenes pagasta Sociālo pakalpojumu centra vadītājas Regīnas Tamanes un sociālās darbinieces Svetlanas Barkovskas, kuras vienmēr atrodas blakus, vienmēr gatavas izpalīdzēt svarīgu jautājumu risināšanā un pats galvenais – atbalstīt grūtā brīdī, kas ir svarīgi faktori veiksmīgai darba pienākumu veikšanai. Inna īpaši atzīmē Daugavpils novada Sociālā dienesta vadītāju Annu Jegorovu, pateicoties kurai dienesta kolektīvs jūtas saliedēts un draudzīgs. Daudziem darbiniekiem ir ievērojams darba stāžs attiecīgajā nozarē, un kolektīvs ir pietiekoši profesionāls.

Pēc Innas Suvorovas teiktā, jaunai paaudzei noteikti sevi ir jāizmēģina šajā nozarē: ”Tiem, kas mācās, un tiem, kas domā iet strādāt sociālajā darbā es varu pateikt, ka nevajag baidīties. Mums ļoti trūkst sociālo darbinieku, bet jaunā paaudze ir ļoti kautrīga. Jaunajiem cilvēkiem ir jābūt stipriem, jāspēj iedziļināties cilvēku problēmās,” iedrošina Inna, piebilstot, ka tiem, kas meklē palīdzību, bieži vien ir grūti atzīties, ka viņiem ir nepieciešama palīdzība. Tādēļ ir jāspēj cilvēkus nomierināt, iedrošināt. Saprast, kas tieši vajadzīgs ir liela māksla. Gadās arī tādi kuriozi gadījumi, ka cilvēks, piemēram, sajauc pilsētu ar novadu, un viņam veidojas nepareizs priekšstats par to sociālās palīdzības apjomu, kuru sniedz mūsu pašvaldība – arī to ir jāspēj identificēt un izskaidrot. Cilvēkam jāvelta maksimāli daudz uzmanības,” piebilst Inna.

Kā Innu Suvorovu raksturo demenieši?

Pēc Demenes pagasta iedzīvotāju atsauksmēm, Inna Suvorova izceļas ar precizitāti, objektivitāti un savlaicīgumu palīdzības sniegšanā. Inna ir veikusi uzlabojumus programmā darbā ar bērniem no trūcīgām ģimenēm vasaras nometnes laikā. Ir ieviesti vairāki uzlabojumi SOPA programmā kopā ar ZZ Dats speciālistiem, kas atvieglo sociālo darbinieku darbu. Sociālajā dienestā ir saņemti vairāki racionāli priekšlikumi mobilās aprūpes organizēšanā un pakalpojumu sniegšanā. Inna Kumbuļos arī organizē bērnu pēcpusdienas grupas no trūcīgām ģimenēm, lai palīdzētu stundu sagatavošanā, brīvā laika aizpildīšanā un drošības radīšanā, kamēr vecāki ir darbā.

Innu Suvorovu raksturo kā ļoti tolerantu un izpalīdzīgu, kā cilvēku, kurš prot risināt jebkuru sociālo problēmu, spēj atrast sapratni ar klientu. Tāpat viņa darbojas Latvijas Sarkanā krusta pasākumos, kā arī palīdz tos organizēt. Sociālā darbiniece iesaistās brīvprātīgajā darbā vecu cilvēku aprūpē.

Innai ir liela ģimene – četri bērni, no kuriem trīs ir dēli un viena meita: ”Viņi jau ir pieauguši, un dzīvo atsevišķi. Mani četri bērni jau ir dāvājuši četrus mazbērnus. Kopā ar vīru sanāk liela ģimene. Tas arī ir spēka, iedrošinājuma un cerības avots.”

Autors: Dainis Bitiņš
Foto: No Innas Suvorovas privātā arhīva

Kraujā labiekārto sociālā atbalsta un aprūpes centra teritoriju, kā arī atjauno apgaismojumu