Paldies kalupiešiem par kopā būšanu

Kultūra

Kāda savāda migla novembra rītos

Caur sirdi un domām kāpj acīs

Kādus savādus vārdus-gribas sacīt: “Paldies par visu. Paldies!”

17. novembra rītā Kalupes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Ūbele devās pie iedzīvotājiem un Kalupes pagasta organizācijām, lai pateiktos par sadarbību un atsaucību, par radošām idejām un pozitīvām emocijām! I. Ūbele satiktajiem kalupiešiem vēlēja labu veselību, dzīvesprieku un veiksmīgu arī turpmāko sadarbību!

Informāciju sagatavoja Kalupes pagasta kultūras darba vadītāja Inita Ivdra

Foto: AndžellaNartiša

SIA “BALTIC AGRO” paziņojums par rūpniecisko avāriju novēršanas programmas publisko apspriešanu