Pagastu pārvalžu vadītāji tika iepazīstināti ar remigrācijas pilotprojektu

AKTUĀLI

Latgales plānošanas reģiona remigrācijas koordinatore Astrīda Leščinska piedalījās Daugavpils novada domes informatīvajā sanāksmē, lai pagastu pārvalžu un iestāžu vadītājus informētu par VARAM pilotprojekta  “Reģionālais koordinators remigrācijas veicināšanai” aktivitātēm Latvijā un Latgalē.

LPR koordinatore Astrīda Leščinska  aicināja  Daugavpils novada pagastu pārstāvjus informēt gan vietējos iedzīvotājus (remigrantu radus), gan pašus remigrantus par iespēju saņemt atbalstu, ko paredz šis remigrācijas pilotprojekts.

Šis projekts paredzēts, lai veicinātu tautiešu interesi atgriezties Latvijā. Kopš 2009. gada emigrējuši vairāk nekā 200 00 iedzīvotāju. Dienā emigrē 55 iedzīvotāji, vairākumā vīrieši, visvairāk no Latgales. Galvenais emigrācijas faktors ir darba iespējas un augstāks labklājības līmenis. Emigranta tipiskais portrets ir 25-29 gadu vecs jaunietis. A.Leščinska pastāstīja, ka jau šobrīd ir uzrunāti 200 potenciālie remigranti un notiek darbs ar 21 ģimeni, kas plāno atgriezties. “Mans uzdevums būt par mediatoru starp remigrantu un pašvaldību. Remigranti interesējas par vietām pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs, brīvajiem pašvaldības dzīvokļiem, potenciālajām darba vietām un uzņēmējdarbības uzsākšanas atbalstu.”

Pilotprojekts paredz arī iespēju saņemt reālu finansiālu atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai. Šobrīd plānots, ka katrā no reģioniem tiks atbalstīti vismaz 4 uzņēmējdarbība projekti, kuriem tiks piešķirts finansējums līdz 9000 eiro katram. Šis finansējums būs atspēriena punkts atgriežoties mājās. Projekta iesniedzējam ir nepieciešams piesaistīt vismaz 50% investīcijas no komercbanku, ALTUM vai citām atbalsta programmām vai ieguldot personīgos līdzekļus. Finansējumu varēs saņemt pēc pamatlīdzekļu iegādes, ko izmaksās VARAM.

Daugavpils novada pagastu pārvalžu pārstāvji atzina, ka ir jāveicina remigrantu atgriešanās dzimtajos pagastos, kas nodrošinās pašvaldības attīstību kopumā. Daudzas pagastu pārvaldes ir gatavas remigrācijas procesam. Tās spēj nodrošināt aizbraukušajiem valsts piederīgajiem labiekārtotu vidi un izglītības iespējas viņu atvasēm.

Sadarbība ar Latgales plānošanas remigrācijas koordinatori tiks turpināta.

Pilotprojekts 2018 

Špoģu vidusskolēni tikās ar Latgales fotomākslinieku Igoru Pliču