Pabeigti bērnu laukuma “Mazputniņš” uzstādīšanas darbi

AKTUĀLI

Medumu pagasta biedrības "Medumu Cerība" izstrādātais un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas" ietvaros atbalstītais projekts "Bērnu rotaļu laukuma "Mazputniņš" izveidošana bērnu fiziskās attīstības un vides izglītības veicināšanai Medumu ciemā" (Nr.17-03-AL28-A019.2201-000023) ir pabeigti uzstādīšanas darbi.

Projekta ietvaros tika labiekārtota Medumu parkam piegulošā teritorija un ierīkots bērnu attīstību un vides izglītību veicinošs bērnu laukums ar raksturojošu nosaukumu "Mazputniņš". Bērnu laukumā izveidotas vairākas bērnu aktivitātes: balansa šūpoles, šūpoles uz koka statnēm, bērnu rotaļu komplekss un vingrošanas komplekss. Tāpat ir padomāts arī par vecākiem, ierīkoti un uzstādīti divi soli un atkritumu urna, uzstādīti informācijas stendi.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 7919,33 euro, no kurām publiskais finansējums ir 7127,40 euro un Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējums 791,93 euro apmērā.

Visi medumieši ir ļoti pateicīgi par palīdzību un atbalstu šī projekta realizācijā!

Parūpējies par savu drošību arī apkures sezonā – iztīri skursteni un ierīko dūmu detektoru!