Pabeigta robežšķērsošanas vietas «Silene» modernizācija

AKTUĀLI

Modernizācijas procesā tika uzlabota apsardzes sistēma, ieviesta videonovērošanas sistēma, elektroniskie satiksmes organizācijas informatīvie paneļi, transportlīdzekļu piespiedu apstādināšanas iekārtas, kā arī vienots satiksmes organizācijas risinājums visa veida transportlīdzekļiem, gājējiem un velosipēdistiem. Tādā veidā robežpunktā tiks uzlabota kustība un tā darbs kļūs efektīvāks.

Pārbūves darbus veica PS „LNK INDUSTRIES GROUP”, savukārt darbu kopējās izmaksas sastādīja 0,9 miljoni EUR (neskaitot PVN). Robežprojekts top saskaņā ar Latvijas un Baltkrievijas pasākumu plānu, kas ietver sadarbību daudzos virzienos, un tanī skaitā robežšķērsošanas vietu satiksmes uzlabošanu, kā arī autoceļu un satiksmes uzlabošanu saistībā ar 2021. gadā Minskā un Rīgā notiekošo pasaules čempionātu hokejā. Objekts nodots ekspluatācijā šā gada 22. novembrī.

Latvijas un ES drošībai nozīmīgu objektu attīstība un uzlabošana ir viens no VNĪ pamatdarbības virzieniem. Kopumā valsts šobrīd veic būtiskus ieguldījumus valsts drošības infrastruktūrā - piecos ar robežu šķērsošanu saistītos objektos par kopējo summu aptuveni 15 miljoni eiro. Vērienīgi darbi ar Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta finansējumu šobrīd notiek arī Latvijas-Baltkrievijas robežšķērsošanas vietā "Pāternieki" un noslogotākās Latvijas-Krievijas robežšķērsošanas vietas "Terehova" attīstībā. Visus šos projektus plānots pabeigt līdz 2022. gada nogalei.

Basketbolistes turpina uzvarēt