Olimpiskā diena Špoģu vidusskolā

Izglītība

Olimpiskā mēneša noslēgumā Špoģu vidusskolā norisinājās tradicionālā “Olimpiskā diena”. Šī gada Olimpiskā mēneša sauklis “IZAUGT #SPORTIŅĀ”. Nedēļas garumā skolēnus pulcēja dažādas aktivitātes. Skolas sportiskākie jaunieši apguva vingrošanas kompleksu un plānoja sportiskās aktivitātes Olimpiskās dienas norisei.

“Olimpiskās dienas 2024” atklāšana notika  skolas sporta zālē ar Olimpiskās himnas atskaņošanu un karoga pacelšanu. Olimpiskā karoga pacelšanā piedalījās Špoģu vidusskolas absolvente, sportiste un trenere Adriana Kandu un skolas sportiskākie skolēni Maksims Ivanovs un Jana Kiričenko.

Gatavojoties Olimpiskajai dienai, sporta stundās vidusskolēni apguva vingrojumu kompleksus un pasākuma dienā rādīja vingrošanas kompleksa paraugdemonstrējumus. Pasākuma dienā visa skolas saime draudzīgi vienojās kopīgā vingrojumu kompleksa izpildē. Pirmskolas grupiņas bērni “Olimpiskās dienas 2024” vingrojumu kompleksu mazajiem pildīja ar vislielāko degsmi.

Visas dienas garumā norisinājās šķēršļu joslas pārvarēšana, kur katrs varēja parādīt savas spējas veiklību, izdomu, ātrumu, izturību. Šķēršļu josla bija izvietota pa visu skolu, kur skolēniem vajadzēja izmantot visas savas sportiskās iemaņas lai pārvarētu katru etapu.

Olimpiskās dienas ietvaros skolēniem bija iespēja tiešsaistē piedalīties Olimpiskajā stundā, kur vairāk uzzināja par Olimpiskās lāpas simbolu, Olimpisko liesmu, lāpas ceļu.

Nedēļa noslēdzās ar Olimpiskā karoga nolaišanu un Olimpiskā sertifikāta un suvenīru  saņemšanu.

Paldies visiem Olimpiskās dienas norišu atbalstītājiem un sportiskā gara sajūtām!

Špoģu vidusskolas skolotāja Inese Ļedovskaja

Muzeju nakts I pasaules kara muzejā Medumos