Novembris-patriotisma mēnesis NPII “Rūķītis”

Izglītība

Tā zeme ir dzimtene mana,
te izaugt un dzīvot man ļauts.
Ik puķe tās vārdu man zvana,
šo zemi par Latviju sauc.
(Anna Sakse)

Kā jau katru gadu, novembrī dzīvojām patriotisko noskaņu gaisotnē. Patriotisms tā ir mīlestība pret savu zemi, pret valsti, kurā dzīvojam. Pirmā valstiskās piederības sajūta bērnā noteikti nāk no ģimenes. Pirmsskolā patriotismu stiprinām atbilstoši katram vecumposmam, arī caur mūsu iestādes tradīcijām.

Latvijas dzimšanas dienas mēnesis mūsu iestādē aizsākās ar vairākiem pasākumiem.

8. novembrī bērni no grupas “Bitītes” devās  mācību ekskursijā  uz  Daugavpils cietoksni, kur varēja apskatīt  Zemessardzes militāro tehniku. Ar lielu sajūsmu bērni stāstīja vecākiem par redzēto. 11.novembrī, atzīmējot Lāčplēša dienu, bērni kopā ar sporta skolotāju  dalījās pārdomās un sprieda, ka karavīram jābūt stipram, drosmīgam, vīrišķīgam un bezbailīgam un pēc tam rādīja savu spēku, veiklību un ātrumu un pierādīja visiem, ka spēs aizstāvēt mūsu Latviju. Sagaidot valsts svētkus, acis priecēja grupu telpu svētku noformējumi. Kopā ar bērniem noskaidrojām, cik burvīga ir Latvijas daba- ezeri, upes un meži. Tapa mākslas darbi- gleznas un plastilīna ainavas. Interaktīvi apceļojām Latvijas skaistākās vietas, izzinājām latvju zīmes un to nozīmi. Daudz uzzinājām par Latvijas simboliem.

 Latvijas dzimšanas dienu atzīmējām visu nedēļu. Svinīgas un priecīgas bija šīs dienas bērnudārzā, kad visiem mugurā bija svētku tērpi un pie apģērba bija piespraustas sarkanbaltsarkanas lentītes. Svētki katra grupiņā notika visas dienas garumā. Ar sirsnīgām, gaišām domām un laimes vēlējumiem savai tēvzemei katrai grupiņai notika mazie koncerti. Dziedot dziesmas, skandējot dzejoļus, ejot rotaļās un dejojot bērni mūsu pirmsskolas iestādē mācās mīlēt savu dzimto zemi, novadu un mājas!

 Dzimtenes tēma, caur visiem šiem mazajiem darbiņiem iemiesojas ikdienā un turpina dzīvot bērnu apziņā un sirdīs.

Turpinām ripot cauri novembrim – vēl daudz darbu priekšā!

V. Franckeviča

Informācija uzņēmējiem par e-adreses lietošanu