Novada vokālie ansambļi piedalās Latvijas konkursa otrajā kārtā

AKTUĀLI

2018. gads ir XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku gads.  Līdztekus koriem, deju kolektīviem, pūtēju orķestriem un citiem dalībniekiem svētkiem gatavojas arī Latvijas vokālie ansambļi.

Svētku laikā skatītāji varēs apmeklēt vairākus vokālo ansambļu koncertus - garīgās mūzikas koncertu "Tev tuvumā", laicīgās mūzikas koncertu „Laiku viju gredzenā”, bērnu vokālo ansambļu muzikālo uzvedumu „Vilkam tāda dvēselīt”, kā arī Latvijas vokālo ansambļu konkursa Finālu un dzirdēt vokālo ansambļu uzstāšanos Rīgas ielās.

Latvijas vokālo ansambļu konkurss norisinās trīs kārtās. Pirmā kārta Daugavpils novada ansambļiem – koncertskate “Pavasara dziesma” –  norisinājās 23. februārī. Otrajai kārtai žūrija izvirzīja piecus vokālos ansambļus: Višķu pagasta vīru vokālo ansambli “Mōls” (vadītāja Marta Bicāne), Višķu pagasta Sabiedriskā centra sieviešu vokālo ansambli “Anima Corde” (vadītāja Agate Jermaļonoka), Skrudalienas pagasta Silenes Kultūras nama sieviešu vokālo ansambli „Līgaviņas” (vadītāja Rozālija Almakajeva), Daugavpils novada Kultūras centra “Vārpa” sieviešu un jaukto vokālo ansambli „Stage On” (vadītāja Tatjana Vucāne).

10. martā Ilūkstes novada Kultūras centrā norisinājās konkursa otrā kārta, kurā piedalījās trīs Daugavpils novada vokālie ansambļi. Višķu pagasta vīru vokālais ansamblis “Mōls” ieguva pirmās pakāpes diplomus, bet Daugavpils novada Kultūras centra “Vārpa” ansamblis „Stage On”  ieguva otrās pakāpes diplomu gan sieviešu, gan jaukto vokālo ansambļu kategorijā.

Višķu pagasta Sabiedriskā centra sieviešu vokālais ansamblis “Anima Corde” 24. martā devās uz Zaļenieku kultūras namu, kur ieguva pirmās pakāpes diplomu.

Skrudalienas pagasta Silenes Kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis „Līgaviņas” konkursa otrajā kārtā nepiedalījās, taču kolektīvs ir ieguvis otro pakāpi XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku skatē mazākumtautības mākslinieciskajiem kolektīviem  un kļuvis par Svētku dalībnieku. Vokālais ansamblis “Līgaviņas” 5. jūlijā dosies uz Vērmanes dārzu Rīgā, kur visas dienas garumā noritēs Tautu diena “Rīta ausma”.

Informāciju sagatavoja: Anita Lipska

Fotogrāfija no Agates Jermoļonokas personīgā arhīva

Izsludināts Eiropas sociālo inovāciju konkurss 2018