Novada sociālais darbinieks pilnveidos zināšanas darbā ar personām ar garīga rakstura traucējumiem

AKTUĀLI

Latvijas pašvaldību sociālajiem darbiniekiem iespējams apgūt uz personu vērstās domāšanas un plānošanas metodes, kas būtiski palīdz darbā ar personām ar garīga rakstura traucējumiem. Kursa dalībnieki tiks iepazīstināti ar uz personu vērsto plānošanu, kas ir viena no efektīvākajām un inovatīvākajām metodēm darbā ar cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Uz personu vērstā domāšana un plānošana sākotnēji tika attīstīta ASV un šobrīd tiek izmantota lielākajā daļā valstu, kurās notiek deinstitucionalizācijas process, tai skaitā arī Latvijā.

“2016. gadā Daugavpils novada dome un Labklājības ministrija noslēdza līgumu par apmācībām, kas skāra eksperta izglītošanu, kas strādās ar personām ar garīga rakstura traucējumiem. No Latgales reģiona tie bija 5 cilvēki, tai skaitā viena Daugavpils novada Sociālā dienesta sociālā darbiniece. Šī gada oktobrī noslēgta vienošanās par projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenošanai, kas paredz apmācības sociālajam darbiniekam, kas turpmāk izstrādās metodiku darbam ar personām ar garīga rakstura traucējumiem”, tā komentēja Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova.

Uz personu vērstās domāšanas metodes ir īpaši svarīgas, strādājot ar cilvēkiem ar smagiem garīgiem traucējumiem (t.sk. cilvēkiem, kuri nekomunicē vispār vai arī ar kuriem iespējams komunicēt tikai ar alternatīvās komunikācijas metožu palīdzību).

Daugavpils novada domes sēdē deputāti apstiprināja projekta “Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās” ieņēmumu un izdevumu tāmi un ļāva nodrošināt priekšfinansējumu projekta īstenošanai. Projekts, kura kopējais finansējums sastāda 5 552 eiro, tiks pilnībā segts no Labklājības ministrijas puses.

Kursa ietvaros sociālā darbiniece apgūs prasmes, kas palīdzēs veidot uzticībā balstītas attiecības, identificēt klienta vajadzības, vēlmes un sapņus, kā arī efektīvi plānot individuālo darbu ar klientu, tā radiniekiem un sociālo tīklu, lai varētu veiksmīgi un patstāvīgi dzīvot sabiedrībā. Dažas no metodēm ir jo īpaši noderīgas saziņā ar cilvēkiem, kuri verbāli nekomunicē un „sarežģītiem” klientiem, kuri izrāda noteikta veida uzvedības problēmas.

Labklājības ministrijas projekts ilgs 6 mēnešus un noslēgsies 2019. gada 29. martā. Šī perioda laikā sociālais darbinieks apgūs 504 stundu apmācību kursu.

Ilmārs Skuķis: “Visa pamatā ir prasme atrast kopīgu valodu”