Novada skolu absolventi saņems Vītolu fonda stipendiju

AKTUĀLI

Katru gadu Daugavpils novadā tiek uzrunāti 12. klašu skolēni un aicināti iesniegt pieteikumus Vītolu fonda stipendijas saņemšanai. Lai pretendētu uz kādu no stipendijām, kandidāta vidējai atzīmei jābūt 7,5 balles un augstākai, kā arī jāatbilst vismaz vienam no kritērijiem: bārenis, audzina viens no vecākiem, ir no daudzbērnu ģimenes, ir apgrūtināti materiālie un sociālie apstākļi, sasniegti izcili panākumi mācību olimpiādēs. Kā arī tiek vērtēta jauniešu iesaiste sabiedriskajās aktivitātēs gan skolā, gan ārpus tās. Stipendiju apmērs ir sākot no 1500 EUR mācību gadā. Uzsākot studijas augstskolā, stipendiju saņems Špoģu vidusskolas absolvente Valērija Cirša un Sventes vidusskolas absolvente Diāna Pluča. Valērija vēlas savu dzīvi saistīt ar medicīnu un kļūt par ārstu, savukārt Diāna studēs informāciju tehnoloģijas. Vērts minēt, ka, piesakoties stipendijai, tiek ņemta vērā arī jauniešu iesaiste brīvprātīgā darba aktivitātēs, brīvprātīgā darba stundu skaits un pieredze šajā jomā. Tas deva Valērijai papildus punktus, lai saņemtu stipendiju. Savukārt Diānai papildus punktus deva piedalīšanās vairākās matemātikas un informātikas olimpiādēs, kā arī Daugavpils Universitātes Humanitārās akadēmijas jauniešiem apmeklēšana. Daugavpils novada Izglītības pārvaldes Jaunatne apsveic meitenes ar skolas absolvēšanu un novēl panākumus arī turpmākajās dzīves gaitās! Aicinām arī topošos 12. klašu skolēnus būt aktīviem un izmantot piedāvātās iespējas. Kā arī nebaidīties vērsties pēc palīdzības pie jaunatnes lietu atbildīgām personām pagastos un jaunatnes lietu speciālistiem novadā.

Jaunatnes projektu koordinatore Milāna Loča

Atsākta Dienas aprūpes centra pakalpojumu sniegšana klātienē