Atsākta Dienas aprūpes centra pakalpojumu sniegšana klātienē

AKTUĀLI

Ārkārtas situācija valstī ir ietekmējusi arī sociālo pakalpojumu nodrošināšanu personām ar garīga rakstura traucējumiem Individuālā budžeta modeļa izmēģinājumprojektā, kuru īsteno Labklājības ministrija sadarbībā ar pašvaldībām ar Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu. Tās laikā izmēģinājumprojekta dalībniekiem Daugavpils novada pašvaldībā nebija iespējams saņemt Dienas aprūpes centra pakalpojumu. Pārējie pakalpojumi: psihologa konsultācijas, speciālā pedagoga, logopēda, fizioterapeita nodarbības, kā arī asistenta un atbalsta personas pakalpojums tika nodrošināti klientu dzīves vietā vai attālināti.

Kopumā var secināt, ka šis periods “pārdzīvots” veiksmīgi, jo neviens dalībnieks nav nonācis krīzes situācijā sociālo pakalpojumu trūkuma dēļ. Gadījumos, kad tie bija vitāli nepieciešami, tika rasts risinājums to nodrošināšanai. Lai arī 10. jūnijā beidzās izsludinātā ārkārtējā situācija valstī, jāturpina ievērot noteiktus ierobežojumus un piesardzības pasākumus. Zināma piesardzība vēl ir jūtama arī no pašu dalībnieku puses. Pašvaldībā izmēģinājumprojekta ietvaros atsākta Dienas aprūpes centra pakalpojumu sniegšana klātienē, pamazām atgriežoties pie ierastā ritma, un nodrošinot pakalpojumus, kuri nepieciešami dalībniekiem izvirzīto mērķu sasniegšanai.

Līgo pasākumi Daugavpils novadā