Novada skolotāji sveikti profesionālajos svētkos

AKTUĀLI

Rudens ir smeldzes laiks, un vējš matos raksta dzeju, ko dzērves balsī runā rudens. Šis gadalaiks ir arī vairāku darbu jauns sākums, šis laiks ir īpaši nozīmīgs skolotājiem. Savukārt oktobra sākums ir laiks svētkiem – Skolotāju dienai, kad pateicamies pedagogiem par ieguldīto darbu, sirdsdegsmi un mīlestību.

Daugavpils novadā, sekojot tradīcijai Skolotāju svētkos sumināt izcilākos mūsu novada pedagogus, šāds pasākums Kultūras centrā “Vārpa” izskanēja arī šogad.

Skolotāju dienā novadā sumināti 3 jaunie pedagogi, 43 stipendiāti, 26 skolotāji, kuriem skolā nostrādāti 10, 20, 30 un 40 gadi, kā arī 4 skolotāji, kas šogad devušies pelnītā atpūtā.

Skolotājus sveica Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska un pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika.

Janīna Jalinska: “Novadā izglītībai tiek veltīta ļoti liela uzmanība, arī pašvaldības budžetā izglītības nozare ir prioritāra. Novadā ir sakārtots skolu tīkls, ir zinošs pedagoģiskais sastāvs, profesionāla administrācija, trūkst tikai bērnu. Mēs esam reformu priekšā, kā skaidro Izglītības ministrija, no 7. – 12. klasei būs noteikts minimālais izglītojamo bērnu skaits klasē. Par šo jautājumu pašvaldības ar ministriju ir sākušas diskutēt, bet sarunas vēl nav galā. Bet šodien jums, mīļie skolotāji, ir svētki. Jūs tiešām ar visu sirdi esat savā profesijā. Ļoti daudz bērnam dod ģimene, un otra ģimene viņam ir skola. Tikai kopā skola un ģimene var izaudzināt labu personību. Vēlos pateikt lielu paldies skolotājiem par jūsu darbu, Izglītības pārvaldes speciālistiem, pašvaldības izpilddirektorei Vandai Kezikai, pārvalžu vadītājiem un, protams, deputātiem, kas atbalsta izglītības nozari”.

Jaunā Izglītības pārvaldes vadītāja Janita Zarakovska savā uzrunā pateicās skolotājiem par ilggadējo sadarbību: “Priekšā atkal ir jauns darba cēliens, kas apliecinās mūsu rosības nozīmīgumu ne tikai šīs, bet arī nākamās paaudzes dzīvē. Lai mūsu bērniem mācības dotu ne vien zināšanas, bet arī prasmes tās pielietot dzīvē. Svētīgs esot katrs darbs, kuru veic ar sirdsdegsmi, iejūtību, pašatdevi un gandarījumu. Tāds arī ikdienā ir skolotāja mūža ieguldījums. Viena maza palaidnieka veiksmīgs projekta darbs tevi, skolotāj, paceļ augšup. Tā ir maksa par satraukumiem, un tieši šis palaidnis, liels vīrs būdams, nocels cepuri tavā priekšā un pateiks paldies. Mīļie skolotāji, novēlu jums ar savu enerģiju un apņēmību pamodināt skolēnos aizrautību radošai izpausmei un kārei pēc zināšanām. Lai mums katram ir skolēni, no kuriem mēs paši varam mācīties. Lai pietiek spēka, pacietības un izturības katrai dienai”.

Jaunajā mācību gadā darbu novadā uzsākuši 3 jaunie pedagogi. Savas darba gaitas skolotājas amatā Zemgales vidusskolā par vēstures un sociālo zinību skolotāju kopš augusta nogales ir uzsākusi Anastasija Kočmarjova. Anastasija ir Daugavpils Universitātes absolvente. Margarita Livanoviča ir jaunā klavierspēles skolotāja Špoģu Mūzikas un mākslas skolā, arī absolvējusi Daugavpils Universitāti. Savukārt trešā jaunpienācēja novada skolotāju pulkā ir Līga Reliņa, kas turpmāk strādās par sākumskolas skolotāju Kalupes pamatskolā. Visi trīs jaunie speciālisti atzina, ka sapņojuši par skolotāja profesiju kopš bērnības.

Turpinot tradīciju, ar apbalvojumiem sveica arī tos skolotājus, kuri šajā gadā svin 10,20,30 un 40 darba gadus. Pateicības par darba stāžu tika piešķirtas 26 skolotājiem un vienam administrācijas darbiniekam. Vislielāko stāžu – 40 gadus – šogad atzīmē Špoģu Mūzikas un mākslas skolas klavierspēles skolotāja Ludmila Frolova, Biķernieku pamatskolas sporta un vizuālās mākslas skolotājs Boriss Jastrebovs, Medumu internātpamatskolas pedagoga palīdze Tatjana Makareviča un Sventes vidusskolas sporta skolotāja Alla Petrovska.

Tāpat tika sveikti 4 pensionējušies skolotāji, kuri šogad devušies pelnītā atpūtā. Tie ir – Laču pamatskolas skolotāja Gaļina Gedroviča-Juraga, Medumu internātpamatskolas skolotājas Raisa Avsjukeviča, Tatjana Margeviča un Gaļina Groma.

Tika sveikti arīdzan labākie skolotāji, kuriem piešķirts darba kvalitātes stimulēšanas pabalsts 250 eiro apmērā. Šādus pabalstus piešķīra 43 pedagogiem.

Pēdīgi visu sumināta un sveikta tika ilggadējā Izglītības pārvaldes vadītāja Irēna Bulaša, kas šajā amatā nostrādājusi teju 30 gadus. Irēnai Bulašai tika pasniegts Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu Daugavpils novada izglītības nozares attīstībā un profesionālu darbību izglītības jomā.

FOTOGALERIJA

Olga Davidova

 

Preses konference