Novada pašvaldība cīnās pret sabiedriskā transporta maršrutu tīkla reisu samazinājumiem

AKTUĀLI

Latgales plānošanas reģions saņēmis priekšlikumus no Autotransporta direkcijas (ATD) par konkrētiem maršruta tīkla reisu samazinājumiem, kuros ieteikts slēgt vairākus maršrutus arī Daugavpils novadā. Šāda lēmuma iemesls ir nelietderīga valsts līdzekļu tērēšana, kuri tiek piešķirti nerentablu reisu uzturēšanai, kuros nereti brauc tukši autobusi. Turklāt pasažieru skaits turpina samazināties.

Plāni slēgt sabiedriskā transporta maršrutus varētu radīt situāciju, kad iedzīvotājiem ir grūtības nokļūt darbā, medicīnas un izglītības iestādēs. Īpaši attālo rajonu iedzīvotāji varētu palikt bez iespējas nokļūt līdz centram un saņemt nepieciešamos pakalpojumus.

Daugavpils autobusu parks, kuram reģionā ir visvairāk filiāļu, ir lielākais pārvadātājs Latgalē. Pēc uzņēmuma direktora Sergeja Mihailova sacītā, dienā kompānija vidēji veic 250 reisus, tādēļ šo parku optimizācija skars visstiprāk.

Preses konferencē izskanēja jautājums par to, kā novadu un tā apkārtni ietekmēs Ministrijas solītā 20 autobusa maršrutu slēgšana. Izpilddirektore Vanda Kezika bilda, ka pēc viņas aprēķiniem, iet runa par 13 maršrutu un 43 reisu slēgšanu.

“Mūsu pašvaldību tas, protams, ietekmēs ļoti negatīvi. Es labi saprotu arī Satiksmes ministriju, kas paziņoja, ka piešķirtās valsts dotācijas īpatsvars par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ir vairāk kā 80 %. Protams, ka tādus reisus viņi uzturēt nevar. Bet radušajās situācijā ir vainīgi arī mūsu iedzīvotāji, kas neiegādājas biļetes autobusos vai samainās ar tām. Cilvēki paši rada situāciju, ka, pat ja konkrētais reiss tiek izmantos, nekur netiek fiksēts, ka pasažieris ir ar to braucis”, tā izpilddirektore.

Visās pagastu pārvaldēs tika apkopota informācija, katrs reiss tika izanalizēts un sagatavoti priekšlikumi. Gan pašvaldības vadība, gan pārvalžu vadītāji saprot, ka tik plašs maršrutu tīkls, kāds tas ir šodien, diez vai saglabāsies. Ja šai situācijai netiks rasts konkrēts risinājums, pagastu vadītāji apsver iespēju pāriet uz mikroautobusiem.

“Mēs esam gatavi izskatīt konkrētus variantus. Ir tāds maršruts “Daugavpils – Lociki”, kurā ir piedāvājums slēgt 8 reisus. Mūsu analīze rāda, ka visi reisi ir pieprasīti. Ir tādi reisi, kur vienā virzienā pasažieru ir mazāk, bet atpakaļ virzienā autobuss ir piepildīts. Locikos dzīvo ap 1000 iedzīvotāju un varbūt mēs varam analizēt situāciju par trīs reisu slēgšanu, bet ne astoņu. Vai, piemēram, maršrutā “Daugavpils – Degtjarka” ir priekšlikums slēgt divus reisus sestdienās svētdienās. Būtībā tās ir dienas, kad ir visvairāk braucēju. Arī šim priekšlikumam mēs piekrist nevaram. Arī pagasti piekrīt tam, ka uz ziemas periodu dotā maršruta reisu varētu saīsināt līdz pieturai “Birķineļi”, taču vasaras periodā brīvdienās šis reiss ir obligāti jāsaglabā, jo to izmanto vasarnīcu kooperatīva biedri. Maršrutā “Daugavpils – Matulanišķi – Demene – Lietuvas robeža”, tajā piedāvā slēgt divus reisus. Arī nevaram piekrist, jo ar šo reisu cilvēki brauc uz darbu un cita varianta atbraukt uz Daugavpili viņiem nav. Tas pats ar maršrutu “Daugavpils – Lipinišķi”, tiek piedāvāts slēgt 6 reisus. Gan Naujenes, gan Biķernieku pagasts uzskata, ka šāds lēmums ļoti pasliktinās vairāku ciemu iedzīvotāju situāciju. Maršrutā “Daugavpils – Tabores ciems – Sborka” ierosina samazināt divus reisus. Pagasts nepiekrīt, jo reisi patiešām ir pieprasīti. Maršrutā “Daugavpils – Mālkalne” ierosina slēgt piektdienas reisus. Sarunās ar iedzīvotājiem noskaidrots, ka arī šis reiss ir pieprasīts. Protams, valsts dotācija 80 % apmērā, tā ir ļoti liela, tas sanāk, ka tikai 20% pasažieri apmaksā paši. Taču ir reisi, kas sistemātiski tiek izmantoti braukšanai uz darbu, kurš daudziem ir pilsētā vai hronisko slimību pacientiem izbraukāšanai uz poliklīniku vai slimnīcu”, tā situāciju skaidro V. Kezika.

Pašvaldības plānos ir cīnīties pret sabiedriskā transporta maršrutu tīkla reisu samazinājumiem ar mērķi saglabāt iedzīvotāju mobilitāti. Tiek turpināts darbs pie pamatojuma izstrādes, kādēļ konkrētie reisi būtu jāsaglabā.

Novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska izteica savu viedokli dotajā jautājumā: “26. janvārī Latgales plānošanas reģionā pašvaldību vadītājiem bija tikšanās gan ar Satiksmes ministru, gan ar ATD pārstāvjiem. Notika plaša diskusija, jo novadi šiem priekšlikumiem nepiekrīt. Visiem kopā strādājot, tiks izanalizēts katrs maršruts. Savā runā ATD pārstāvis pieminēja 33 maršrutus, kuru vidū arī “Daugavpils – Lociki”, nosaucot to par nerentablu. Situācija ir tāda, ka pasažieriem netiek izsniegtas biļetes. Iedzīvotāji paši nozāģē zaru, uz kura sēž. Ir jāsaprot, ja reiss kļūst nerentabls, viņu nāksies slēgt. Tāpēc griežos pie novada iedzīvotājiem ar lūgumu obligāti iegādāties braukšanas biļetes. Latgalē ir pāri 29 % rentablie reisi, pārējie ir nerentabli. Slēdzot maršrutus, varētu tikt piedāvāti t.s. izsaukuma reisi. Arī pie šī jautājuma tiek strādāts”.

Gripas epidēmijas laikā saslimušajam jāpaliek mājās un jāsazinās ar savu ģimenes ārstu