Novada muzeji 2017. gadā piedāvā daudz jauna, interesanta un izzinoša

AKTUĀLI

Naujenes Novadpētniecības muzejs
Naujenes Novadpētniecības muzejs piedāvās apmeklētājiem jaunu ekspozīciju, izstādes, pasākumus un lielisku iespēju izzināt novada vēsturi, etnogrāfiju, dabu, iepazīt izcilus novada māksliniekus, līdzdarboties radošajās darbnīcās, iesaistīties Lielā Augšdaugavas musturdeķa veidošanā, Tautas atmiņu lādes piepildīšanā vai vienkārši atpūsties kopā ar ģimeni, draugiem vai darba kolektīvu.

Iespēja muzeju iepazīt bez maksas
Šogad ir radīta iespēja jebkuram interesentam iepazīt muzeju bez maksas. Gada garumā tiks organizētas dažādas akcijas un pasākumi: katra mēneša pēdējā ceturtdienā no 1. oktobra līdz 30. aprīlim Naujenes Novadpētniecības muzeja ekspozīcijas Skolas ielā 1, Naujenē ir apskatāmas bez maksas. Muzejs gaidīs apmeklētājus 30.martā, 27.aprīlī, 25.oktobrī, 29.novembrī un 27.decembrī. Savukārt šī gada 20. maijā muzejā norisināsies Starptautiskā akcija „Muzeju nakts”, kurā bez maksas būs pieejamas ne tikai ekspozīcijas un izstādes, bet arī dažādas radošās darbnīcas.

Tēlnieces Valentīnas Zeiles jubilejas gads
Uzmanības centrā gada garumā būs izcilās novadnieces Valentīnas Zeiles radošā dzīves gājuma atspoguļojums, jo tēlniecei apritēs 80 gadi. Gada laikā apmeklētājiem tiks piedāvāti dažādi pasākumi, lai tuvāk iepazītu daudzšķautņaino un unikālo personību. Jau kopš 30. janvāra muzeja mājas lapā ir pieejama jauna sadaļa par Valentīnu Zeili [http://naujenesmuzejs.lv/telniece-valentina-zeile], kura tiks papildināta ar jaunu informāciju par mākslinieces biogrāfiju un radošo darbību, lai jebkuram interesentam būtu iespēja iepazīt mākslinieces devumu un ieguldījumu Latvijas un Francijas mākslas attīstībā. Ar jauniem eksponātiem tiks papildināta arī pastāvīgā mākslas ekspozīcija „Latgales parīziete Valentīna Zeile”.

No 1. februāra līdz 30.decembrim būs skatāma tematiskā V.Zeiles darbu izstāde no muzeja krājuma “Saruna”. Izstādē būs apskatāms reliģiskai tēmai veltītais skulptūru cikls „Veltījums Kristus dzīvei”. V. Zeiles jubilejas priekšvakarā, maija mēnesī, Naujenes tautas bibliotēkā būs skatāma ceļojošā izstāde „Āfrika manā sirdī”, kurā varēs uzzināt par mākslinieces liktenīgo ceļojumu uz Āfriku, kura laikā Valentīna Zeile atrada savas otrās mājas – Parīzi. Pēc ceļojuma tapa šai valstij veltīts skulptūru cikls un ceļojuma apraksts. Tēlnieces Valentīnas Zeiles dzimšanas dienā – 13. maijā apmeklētājiem tiks atvērta jubilejas izstāde “Lidojums”, kurā būs apskatāmas līdz šim neeksponētās skulptūras mālā un pasteļi.

Lai iepazītu mālu kā materiālu, kuru Valentīna Zeile izmanto skulptūru veidošanai, bērniem un pieaugušajiem tiks piedāvātas muzejpedagoģiskās nodarbības, kuru laikā muzeja radošo darbnīcu telpā, darbojoties ar mālu varēs apgūt sīkplastikas pamatus.

Jauna etnogrāfijas ekspozīcija un izstādes
Bez mākslas izstādēm apmeklētājiem tiks piedāvāta jauna etnogrāfijas ekspozīcija un izstādes. Jau no 6. februāra sāka darboties izstāde no muzeja krājuma “Ivanovu dzimtas stāsts”, kurā varēs iepazīt vecticībnieku sadzīves un kulta priekšmetus, kuri kādreiz piederējuši Jevdokijjai Ivanovai, bet pateicoties mazmeitu Everitas Ivanovas un Žanetes Žimantes dāvinājumam nonākuši muzeja krājumā. No 19.aprīļa durvis vērs jauna etnogrāfijas ekspozīcija “Skovorda, ližeika, kačerāgs i citi štrumenti” [Skolas ielā 1, Naujenē], kurā varēs apskatīt ar ēdiena pagatavošanu saistītus etnogrāfiskus priekšmetus. No 28. aprīļa ekspozīcijas „Slutišķu vecticībnieku lauku sēta” apmeklētājus uzrunās ogļu gludekļu izstāde no muzeja krājuma. Savukārt Naujenes pagasta svētku laikā 28.maijā muzejā, [Skolas ielā 1], tiks atklāta vecticībnieku dzimtām veltīta izstāde, kurā varēs iepazīt ievērojamu Daugavpils novada vecticībnieku dzimtu stāstus un vecticībnieku sadzīves priekšmetus. Kā arī visa gada garumā būs skatāmas iepriekšējos gados atklātās ekspozīcijas un izstādes.

Savukārt ekspozīcijā “Slutisķu vecticībnieku lauku sēta” tūrisma sezona sāksies agrāk – jau 19. aprīlī. Apmeklētājiem, iepriekš piesakoties, būs pieejama jauna radošā darbnīca. Mazs ģimenes uzņēmums, sadarbojoties ar muzeju, vada meistardarbnīcas senajā alus pagatavošanas arodā. Izmantojot koka traukus un seno recepti, var vērot kā top bezalkoholiskais misas dzēriens. 50 min. garas ekskursijas laikā būs iespējams uzzināt, no kā sastāv misas dzēriens, kāds bijis tā pagatavošanas process – iespēja pašiem pielikt roku iejavošanā, salmu filtra veidošanā un misas tecināšanā, uzklausīt tradīcijas un paražas, kas tika ievērotas tecinot misu un vēlāk brūvējot alu.

Muzeju nakts aicina
Sestdien, 20. maijā, muzejs iesaistīsies starptautiskajā akcijā „Muzeju nakts”, kura norisināsies gan pamatekspozīcijās Skolas ielā 1, Naujenē, gan ekspozīcijā „Slutišķu vecticībnieku lauku sēta”. Akcijas moto šogad ir koncentrēts Eduarda Veidenbauma dzejas rindā: “Laiks ātrāki steidzas kā vilciena rats”, ko iespējams interpretēt gan ļoti konkrēti, gan metaforiski. Sekojot vadmotīvam Naujenes muzejs piedāvās apmeklētājiem interesantu un daudzveidīgu pasākuma programmu ar jaunām izstādēm un radošajām darbnīcām. Muzeju nakts laikā ekspozīcijas Skolas ielā 1, Naujenē būs atvērtas apmeklētājiem no plkst. 15:00 līdz plkst. 24:00, bet Slutišķos no plkst. 16:00 līdz plkst. 21:00.

Īpašs piedāvājums 1.-9. klases skolēnu grupām “Mācies, zini un dari!”
Programmas ietvaros tiek piedāvāta izzinoša ekskursija par Daugavpils novada vēsturi un divas radošās darbnīcas, kur skolēni var darboties praktiski un attīstīt savas prasmes. Nodarbība “Pankūku darbnīca” iepazīstina ar pankūku receptūrām un mīklas pagatavošanu, katrs dalībnieks darbojas patstāvīgi – iesaistās mīklas sagatavošanas procesā un veido praktiskās iemaņas izcepot pankūku uz lauku krāsns. Savukārt radošajā darbnīcā “Latgales māla burvība”, izmantojot ekoloģisko dabas produktu – brūno mālu, kopā ar muzejpedagogu tiek apgūtas māla sagatavošanas un veidošanas prasmes.

Vairāk uzziniet: www.naujenesmuzejs.lv, tālr. 26532508; 25611268, 65431803 vai 65471321, naujenesmuzejs@inbox.lv, naujenesmuzejs@dnkp.lv

Raiņa māja Berķenelē
Pavasari sagaidot, martā un aprīlī, Daugavpils novada un pilsētas mācību iestādēm ir iespēja aicināt Raiņa mājas darbiniekus vadīt izbraukuma Muzeja stundas.
Muzeju naktī 20. maijā tiks godināts Raiņa laikabiedrs Veidenbaums. Lai gan dzejnieka radošais mūžs bija īss, viņa devums latviešu literatūrā ir neaizmirstams, dzejoļu aktualitāte arī mūsdienās nav novecojusi. Muzeju nakts viesi piedalīsies visdažādākajās aktivitātēs, kuru kopēja tēma – “Laika rats”.

2. jūnijā pirmo reizi Birkineļu dievnams piedalīsies Baznīcu nakts pasākumā, kura mērķis ir vēlreiz atgādināt par vēsturiskās kapsētas un baznīcas eksistenci un tās restaurācijas nepieciešamību.

Pēc Jāņiem, no 26. līdz 30. jūnijam, Raiņa mājā notiks nometne jeb radošās brīvdienas “Jauno sapņi”. Projektā piedalīsies 16-19 gadus veci jaunieši no Latgales bērnu namiem. Notiks literārās un mākslas meistardarbnīcas, kuras paredzētas kā atspēriena punkts jaunajiem cilvēkiem savas karjeras tālākai veidošanai.

Tradicionāli vasaras beigās, no 21. līdz 25. augustam, notiks bērnu un jauniešu teātra studijas “Berķeneles Kamolītis” radošais seminārs, tā rezultātā taps jauns iestudējums.
8. septembrī norisināsies gada svarīgākais pasākums – Raiņa dzimšanas dienas svinības jeb Dzejas dienas, savukārt 14. septembrī - skatuves runas konkurss “Zelta sietiņš”.
Rudenī, organizējot animācijas darbnīcas, muzeja fondi tiks papildināti ar jaunām animācijas filmām.

Gads tiks noslēgts ar Ziemassvētku pasākumu ciklu par gadskārtu ieražām.

Vairāk uzziniet – www.rainamaja.lv, berkenele@inbox.lv, tālr. 65474368, 29272200, 26638038

Skrindu dzimtas muzejs
24. martā muzejā notiks represēto tikšanās pasākums “Atcerēties, lai neaizmirstu”, uz kuru pulcēsies izglītības iestāžu audzēkņi un pagasta iedzīvotāji, lai tiktos ar Vaboles pagasta represētajiem un ieklausītos stāstos par redzēto un piedzīvoto izsūtījumā tālajā Sibīrijā. 24. aprīlī notiks Mākslas dienu pasākums “Mana mandala”.

20. maijā Muzeju nakts ievaros caur izstādēm un ekspozīcijām varēs iepazīt vēsturisko laika ritējumu, piedalīties dažādās radošajās aktivitātēs, kopā mācīties dejot kadriļu vēsturiskajos 19.gs. tērpos Vaboles muižas parkā un sadziedāties kopā ar Lauru Bicāni un Latgales kāzu muzikantiem.

Savukārt gada nogalē, 10. un 11. novembrī, Skrindu dzimtas muzejā norisināsies zinātniski praktiskā konference par brāļu Skrindu – Latgales pirmās atmodas aktīvu darbinieku gara mantojuma aktualizēšanu Latgales 20.gs. sākuma notikumu kontekstā.

Tāpat visa gada garumā turpināsies radošās un amatu darbnīcas.

Sākot arī 1. aprīli, muzeja apmeklētājiem tiks piedāvātas 2 jaunas muzejpedagoģiskās programmas: “Maizīt, mana bagātā” un “Rakstīsim glīti”. Abas programma paredzētas dažāda vecuma grupām pēc iepriekš pieteikuma.

Savukārt divas jaunās tematiskās ekskursijas, kas tiek piedāvātas skolēniem, ļaus tuvāk iepazīt muzeju (1. – 4. klases skolēniem) un atrast muzeja dārgumus (5. – 9. klases skolēniem).

Vairāk uzziniet: http://skrindumuzejs.lv/, tālr. 65471009, 26420547, skrindumuzejs@dnkp.lv, skrindu_muzejs@inbox.lv

Daugavpils novada telpu futbola čempionātā kausu ieguva Kalupe