Novada jaunievēlētās domes pirmā sēde

AKTUĀLI

Daugavpils novada jaunievēlētās domes pirmā sēde notiks 15. jūnijā plkst.15.00.

Jāņu ielīgošanas pasākums Kalupē