Novada jaunieši piedalījās Latgales Brīvprātīgo forumā

AKTUĀLI

6.oktobrī Daugavpils novada jaunieši piedalījās Latgales Brīvprātīgo forumā, ko organizēja biedrība Jauniešu Čemodāns, projekta “L.AB.S.” ietvaros.

Foruma laikā klātesošajiem bija iespēja iepazīties ar Rēzeknes pilsētas un novadā veikto brīvprātīgo darbu projekta “L.A.B.S.” ietvaros, smelties pieredzi no labās pieredzes stāstiem brīvprātīgā darba jomā, ko sniedza Lūznavas muižas darbinieki, kā arī Daugavpils novada jaunatnei bija tas gods dalīties ar pieredzi brīvprātīgā darba īstenošanā novadā. Pasākuma apmeklētāji tika arī iepazīstināti ar projekta brivpratigie.lv darbību un nākotnes vīzijām.

Pēc foruma pirmās daļas jaunieši tika sadalīti grupās, kurās viņi izstrādāja brīvprātīgā darba idejas, vadoties pēc noteiktiem kritērijiem. Savukārt jaunatnes lietu speciālistiem tika sniegta informācija par stratēģisko dokumentu izstrādi un plānošanu darbā ar jaunatni, kā arī par nākotnes plāniem darbā ar jaunatni, saistībā ar pieredzes apmaiņu un savstarpējo sadarbību starp jaunatnes darbiniekiem.

Foruma ietvaros katras pašvaldības 2 aktīvākajiem brīvprātīgajiem tika pasniegti pateicības raksti no Latgales Plānošanas Reģiona par ieguldījumu pilsoniskas sabiedrības veidošanā, pašaizliedzīgu brīvprātīgā darba popularizēšanu un veikšanu Latgales reģionā. Kopumā pateicības raksti tika pasniegti 19 jauniešiem no 11 pašvaldībām. No Daugavpils novada pateicības rakstu saņēma 2 jaunieši – medumiete Jevģēnija Kaļinčuka un Višķu pagasta jaunietis Jānis Soms.

Daugavpils novada jaunatne pateicas biedrībai Jaunatnes Čemodāns un Liāna Merņakai par organizēto pasākumu, sniegto iespēju tajā piedalīties un dalīties ar savu pieredzi.

Milāna Loča
Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes Jaunatnes projektu koordinatore

 

Domes sēde