Novada jaunieši piedalās projektā “Pasaule ap mums”

Jaunatnei

Biedrība „Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs” turpina darbu pie LVAF atbalstītā projekta „Pasaules ap mums” īstenošanas.

No 2. līdz 5. oktobrim noritēja ceturtais, noslēdzošais nodarbību cikls projekta “Pasaules ap mums” ietvaros,  ko īsteno biedrība “Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs” sadarbībā ar Daugavpils Universitāti, biedrību “Environmental Society”, Vispasaules bioloģiskās daudzveidības informācijas centru (GBIF), kā arī dabas novērojumu portāliem iNaturalist un PlutoF

Projekta mērķis ir, iesaistot jauniešus praktiskajās aktivitātēs, veicināt zināšanas par vidi, dabu kā kapitālu, ekosistēmu funkcionēšanu un savstarpējo mijiedarbību, par izaicinājumiem bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, kā arī, attīstot inovatīvas  bioloģiskās daudzveidības novērošanas iemaņas, veicināt sabiedrības aktīvu līdzdalību dabas aizsardzības aktivitātēs.

Nodarbībās kopumā piedalījās 100  jaunieši no Augšdaugavas novada, Daugavpils pilsētas un Krāslavas novada. Dalībnieki uzzināja par  Latvijas dzīvnieku, augu, sēņu dzīves īpatnībām rudenī un kā  veikt novērojumus šajā gadalaikā, nekaitējot dabai,  kā arī uzzināja par iespējām  projektā gūtās zināšanas  pielietot zinātniski pētnieciskajā darbā.  Jaunieši uzzināja, kas kļuva par finālistiem individuālajā un komandu ieskaitē un 30 aktīvākie tika uzaicināti piedalīties divu dienu noslēguma konferencē Silenes dabas parkā DU Studiju un pētniecības centrā “Ilgas”.

Projektu finansē Latvijas vides aizsardzības fonds projektu konkursa aktivitātes "Videi draudzīga dzīvesveida izglītojošu pasākumu īstenošana" ietvaros.

Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centra
projekta jaunatnes lietu speciāliste A. Sauļeviča
e-pasts: pasaulesapmums@inbox.lv

Ilūkstes MMS audzēkņi piedalījās mākslas konkursā