Ilūkstes MMS audzēkņi piedalījās mākslas konkursā

AKTUĀLI

JAUNO MĀKSLINIEKU KONKURSS  "Ilustrējam kopā ar Zeberiņu", cikls "MEISTARI UN MĀCEKĻI"

Ogres Mūzikas un mākslas skola rīkoja konkursu, kas bija veltījums izcilam grafiķim, grāmatu ilustratoram, gleznotājam Indriķim Zeberiņam (1882-1969), kam šogad aprit 140 gadu.

…tik daudzpusīgs mākslinieks, kāds bija Zeberiņš, bija retais,” saka mākslas zinātniece Ingrīda Burāne, grāmatas „Indriķis Zeberiņš. Kuldīga. Kurzeme“ teksta autore. Viņa uzsver, ka šodien latviešu grāmatas vēsture bez viņa vairs nav iedomājama. Bez grāmatu ilustrācijām nenovērtējams ir viņa devums karikatūrā, arī tās saistītā žanrā – šaržā. Bet varbūt pats būtiskākais ir tas ieguldījums, ko viņš devis nacionālās identitātes, pašapziņas un stājas veidošanā.

Pazīstamākās I. Zeberiņa ilustrētās grāmatas un latviešu tautas pasakas:

● J. Zeibolta „Trakais barons Bunduls” (1925),

● A. Brigaderes „Dievs, Daba, Darbs” (1927), „Skarbos vējos” (1931),

● „Skaistākās latviešu pasakas un teikas” (1934),

● A. Upīša „Sūnu ciema zēni” (1940), „Zaļā zeme” (1947),

● Ernesta Birznieka-Upīša “Pelēkā akmens stāsti”, senākais izdevums, jaunākajā ir Dž.Skulme ● „Bargais kungs” (1945),

● „Zelta putns” (1946),

● „Lapsa un vilks” (1959),

● J. Jaunsudrabiņa „Zaļā grāmata” (1965),

● “Velna kungs” (1970),

● Sudrabu Edžus “Dullais Dauka” 1958

Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas vecāko klašu audzēkņi iejutās grafiķu lomā un ilustrēja dzeju, prozu, latviešu tautasdziesmas. Konkursam tika atlasīti divi labākie darbi. Tie bija Dignas Valteres darbs ”Es izgāju tautiņās”, ilustrējot Aspazijas teksta rindas

“Es esmu kā roze starp rāceņiem,

Kā uguns starp sausiem zariem.”

Lauras Sutiņas-Zutiņas darbs “Tautumeitas stingrie sargi”, ilustrējot latviešu tautasdziesmu

"Brāļi mani brālīši, es brāļu māsa;

Kā liepa līgoju brālīšu vidū."

Konkursa žūrijā darbojās grafiķes Agija Staka, Ieva Helmūte, Kristīne Bicāne, kas izvērtēja iesūtītos 132 darbus no 21 Latvijas Mūzikas un mākslas skolas. Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu veikums tika novērtēts ļoti labi.

Grafikas konkursā "Ilustrējam kopā ar Zeberiņu" 2. vietu vecākajā grupā ieguva Digna Valtere (skolotājs Ēriks Valpēters) un atzinību par savu darbu saņēma Laura Sutiņa-Zutiņa (skolotājs Ēriks Valpēters).

Paldies talantīgajām, radošajām  audzēknēm par sniegumu un skolotājam Ērikam Valpēteram par iedrošinājumu audzēkņiem piedalīties konkursā.

Kā laureātu apbalvošanas ceremonijā teica grafiķe Agija Staka, grafikas darbi ir tik interesanti ar savu skatījumu, vizuālo stāstu, ka visi autori būtu labi grāmatu ilustratori.

LAI IZDODAS ATRAST PAREIZO VIZUĀLO STĀSTU, VĒSTĪJUMU ARĪ TURPMĀKAJOS KONKURSOS!

Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas direktore Ilona Linarte-Ruža

Augšdaugavas novada jaunieši studē ar Vītolu fonda administrētajām stipendijām