Novada iedzīvotājus aicina apgūt jaunas amatniecības prasmes

AKTUĀLI

Daugavpils novada Kultūras pārvalde projekta Nr. LLI – 337 "Zarasu rajona un Daugavpils novada mazaktīvo teritoriju iedzīvotāju radošuma un uzņēmējdarbības aktivitātes atbalstīšana, izmantojot sociālkultūras pasākumus" ("Create to remain")ietvaros aicina uz bezmaksas amatniecības darbnīcām. Projekts tapis Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības  programmas 2014. – 2020.g. ietvaros.

Vairāk par projektu šeit.

     

Paraugdemonstrējumi poligonā "Meža Mackeviči"